image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ - หน่วยฯมหาราช ระยะที่ ๒ ติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่แทนของเก่าระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ชมรมฯและอาสาสมัครพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชและเจ้าหน้าที่เขตฯ ทุ่งใหญ่ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาหน่วยฯมหาราชต่อ ตามโครงการพัฒนาหน่วยฯมหาราชที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ในภารกิจครั้งนี้ ได้เริ่มทำการวางสายเมนไฟฟ้าใหม่ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก   Solar House  ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการปรับปรุงอาคารสำนักงานทั้งสองหลัง

หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ได้นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯจำนวน ๔ นาย เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว และได้สอบถามถึงแผนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งนายธนบดี อุรารักษ์ (ช่างเก่ง) อาสาสมัคร ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องการวางเมนไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบระบบสายส่งไฟฟ้านับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและการบำรุงรักษา สายเมนไฟฟ้าหน่วยฯมหาราชจะถูกร้อยท่อแล้วฝังลงใต้พื้นดิน แทนการปักเสาพาดสายซึ่งมักประสบปัญหาเรื่องกิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้าขาดเป็นประจำ

อาสาสมัครหญิงจำนวน ๓ ท่าน ช่วยกันทาสีภายในอาคาร ขณะที่เจ้าหน้าที่ฯส่วนอื่นทาสีภายนอกอาคาร ผู้ช่วยฯธวัช สันธิสิริ ช่วยอำนวยการดำเนินงานรวมทั้งช่วยทาสีภายในอาคารด้วย อาคารสำนักงานทั้งสองหลังนี้แม้ว่าจะก่อสร้างมานานนับสิบปีแล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี งานปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยฯมหาราชยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ และคาดว่าในส่วนของการปรับปรุงอาคารสำนักงานจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเดือนกันยายนนี้

ช่างอั๋น ทำการเปลี่ยนฝ้ายิบซั่มที่ชำรุด เนื่องจากโดนน้ำฝนที่ไฟลงมาตายรอยแตกของกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งนายจิตติ สวัสดิ์สาย ได้ทำการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่แล้ว และติดตั้งกระเบื้องใสจำนวน ๒ แผ่น และแผ่นฝ้าใส จำนวน ๔ แผ่น เพื่อรับแสงสว่างลงภายในอาคาร งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ก็เริ่มต้นคืบหน้าเป็นลำดับ หลังจากที่งานก่อสร้างอาคาร Solar House และงานติดตั้งสายเมนไฟฟ้าเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนนี้แล้ว งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบฯก็จะเริ่มต้นได้ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนี้

และในภารกิจครั้งนี้ ชมรมฯได้ขนส่งถังบรรจุน้ำดื่มขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ลูกที่ ๔ พร้อมเสบียงอาหารไปยังสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ที่เขาพระฤๅษี ซึ่งจะต้องติดตั้งถังบรรจุน้ำดื่มเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ ลูก เพื่อให้สถานีวิทยุฯสามารถเก็บกักน้ำให้ได้อย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุฯพอใช้อุปโภคหลังสิ้นฤดูฝนนี้

ปัญหาอย่างหนึ่งในภารกิจครั้งนี้ ที่เจ้าหน้าที่ฯและอาสาสมัครต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือ การถูกกลุ้มรุมทำร้ายจากยุงริ้นและตัวคุ่นซึ่งมีอย่างชุกชุมอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางรอดพ้นจากแมลงทั้งสามชนิดนี้ไปได้เลย ดังเช่นที่ทุกคนต่างได้รับรอยกัดตามแขนขาเป็นที่ระลึกกลับบ้านกันโดยทั่วกัน หน้า

Share this:

CONVERSATION