image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารเขตฯห้วยขาแข้ง ศูนย์วิทยุซับป่าพลู๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๘: ชมรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร HS7 - CEJ และ HS7 - TKC เข้าตรวจสอบระบบวิทยุสื่อสารศูนย์วิทยุซับป่าพลูหน่วยพิทักษ์ป่าซับป่าพลู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตามที่เขตฯห้วยขาแข้งได้ขอความสนับสนุนมา และในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯไปภารกิจสนับสนุนเขตฯห้วยขาแข้งอีกครั้ง เพื่อนำส่งและมอบเครื่องวิทยุสื่อสารยี่ห้อ YAESU รุ่น T๒๘๐๐ พร้อมอุปกรณ์แปลงไฟ มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท โดยคุณณัฏฐกุล เกษศิลป์ (อ้น) เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารศูนย์วิทยุซับป่าพลูเป็นผู้รับมอบ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารชมรมฯทำการติดตั้งและทดสอบการทำงานเป็น ที่เรียบร้อย จึงให้คำแนะนำในการใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ ตลอดจนการบำรุงรักษา สถานีวิทยุหน่วยซับป่าพลูนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อเขตฯห้วยขาแข้งอย่างมาก เนื่องจากสถานีวิทยุของหน่วยฯตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่ริมเขตฯห้วยขาแข้งด้านทิศตะวันออก ทำให้สามารถเชื่องโยงสัญญาณวิทยุติดต่อกับสถานีวิทยุข้างเคียงอื่นๆของเขตฯ และสถานีวิทยุฯของหน่วยงานข้างเคียงได้จำนวนมาก อาจกล่าวได้ว่าสถานีวิทยุหน่วยฯซับป่าพลูมีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจาก ศูนย์วิทยุยู่ยี่ เมื่อศูนย์วิทยุยู่ยี่ขัดข้องศูนย์วิทยุซับป่าพลูจะทำหน้าที่เชื่อมโยง สัญญาณวิทยุในการติดต่อสื่อสาร ของสถานีวิทยุหน่วยพิทักษ์ป่าด้านทิศตะวันออกของเขตฯห้วยขาแข้งที่ตั้งเรียง รายจากทิศเหนือ - ใต้ ได้เกือบทั้งหมด

ก่อนเดินทางมุ่งหน้าต่อไปภารกิจร่วมแผนบินในการตรวจสอบสถานีวิทยุหน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆที่สำนักงานเขตฯ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้เดินเท้าขึ้นเขาไปชมรั้วลวดหนามที่เขตฯห้วยขาแข้งก่อสร้างขึ้นเมื่อสิบปีก่อนสมัยหัวหน้าฯชัชวาล พิศดำขำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตฯห้วยขาแข้งครั้งแรก ซึ่งกั้นพื้นที่เขตฯห้วยขาแข้งด้านทิศตะวันออกของเขตฯ เพื่อป้องกันพื้นที่และสัตว์ป่าจากการบุกรุกของราษฎร ปัจจุบันนี้ เขตฯห้วยขาแข้งได้ก่อสร้างรั้วลวดหนามดังกล่าวตามแนวทิศเหนือ - ใต้ ด้านทิศตะวันออกของเขตฯได้ความยาวร้อยกว่ากิโลเมตรแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานต่อในส่วนที่เหลือตามแผนงาน และยังขาดงบประมาณในการซ่อมแซมรั้วลวดหนามเดิมที่ก่อสร้างไว้ซึ่งถูกผู้บุกรุกแอบตัดทำลายอีกด้วย

Share this:

CONVERSATION