image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การขนส่งช้างทรงสมเด็จพระนเรศวร โครงการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรการขนส่งช้างทรงเจ้าพระยาไชยานุภาพ "เจ้าพระยาปราบหงสา" และไก่ชนสมเด็จฯ(ไก่เจ้าเลี้ยง)
จาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี ในการก่อสร้างที่ประทับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

รายงานการเดินทางภารกิจขนส่งช้างทรงฯสมเด็จฯ(เจ้าพระยาไชยานุภาพ)
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘

๑๐ ต.ค ๔๘
๐๐.๒๐ น. ออกเดินทางจากชมรมฯ ด้วยรถยนต์โตโยต้าเซิรฟ ที่พี่อ๋อยขายให้ชมรมฯในเงื่อนไขพิเศษ พร้อมด้วยครอบครัว รวม   ๖ คน ซึ่งนับเป็นภารกิจครั้งแรกของรถยนต์ชมรมฯคันใหม่นี้ ใช้เส้นทาง จ.นครปฐม - จ.สุพรรณบุรี - จ. ชัยนาท -  จ. นครสวรรค์ - จ. กำแพงเพชร - จ. ตาก - จ. ลำปาง
๐๗.๓๐ น. ถึงบ้านพัก อ.เกียรติขจร ชัยเธียร ที่ปรึกษาชมรมฯ จ.ลำปาง แล้ว อ. เกียรติขจร เลี้ยงอาหารเช้าต้อนรับคณะเดินทาง
๐๙.๓๐ น. แวะเยี่ยมชมศูนย์ฝึกลูกช้าง จ. ลำปาง และโรงพยาบาลช้าง
๑๓.๓๐ ถึง อ.จอมทอง
๑๕.๑๕ น. แวะสักการะพระธาตุนพดลภูมิสิริ
๑๖.๓๐ น. ถึงหน่วยต้นน้ำแม่กลาง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ค้างแรมหนึ่งคืน เจ้าหน้าที่หน่วย  "นายก้อย" ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนทรรศนะประสบการณ์ในการทำงานเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ในหลากหลายประเด็น

๑๑ ต.ค ๔๘
๐๘.๑๕ น. ออกเดินทางขึ้นยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิก่อนรุ่งสางที่หน่วยต้นน้ำ ๙ องศา และ ๑๒ องศาเมื่อเวลา
๐๘.๓๐ น. ที่ยอดดอยอินทนนท์ และนับเป็นหนาวแรกของปีนี้
๐๙.๓๐ น. แวะกินมื้อเช้าที่น้ำตกวชิรธาร
๑๕.๐๐ น. ถึงพระธาตุดอยสุเทพ คณะเดินทางขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสักการะพระธาตุ
๑๖.๔๕ น. เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่
๒๐.๓๐ น. ค้างแรมบ้านพักคุณคุณธนัช วรรัฐฤติกร ที่ ม.กุลพันธ์วิลล่า โครงการ๗ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๑๒ ต.ค. ๔๘
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางต่อใช้เส้นทาง อ. แม่ริม - อ.เชียงดาว - อ.ไชยปราการ - อ.ฝาง
๑๒.๓๐ น. แวะเยี่ยมชมศูนย์ฝึกลูกช้าง อ. เชียงดาว
๑๕.๑๕ น. ถึงอุทยานแห่งชาติฝาง โทรแจ้งให้ อ. กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น ให้ทราบถึงการมาถึงของคณะเดินทาง
๑๗.๐๐ น. พบ อ.กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น ที่บ่ออาบน้ำแร่ อ.ท.ช.ฝาง
๑๙.๑๕ น. ถึงบ้านพัก อ.กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น แล้วครอบครัวสุริยะทองชื่นจัดเลี้ยงอาหารต้อนรับคณะเดินทาง
๒๑.๐๐ น. สนทนากับคณะประติมากรเวียงฝางเรื่องประสบการณ์การเดินทางและการทำงาน ทรรศนะมุมมองศิลปะเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

๑๓ ต.ค. ๔๘
๐๖.๔๕ น. ไปร่วมทำบุญถวายอาหารพระที่สำนักสงฆ์บ่อน้ำร้อน ที่ตั้งอยู่บนเขา ข้าง อ.ท.ช.ฝาง
๐๘.๓๐ น. เที่ยวชมห้วยแม่ใจซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำฝางที่ อ.ท.ช.ฝาง ชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานใต้พิภพ
๑๒.๑๕ น. โทรศัพท์ติดต่อหมอไกร ดาบธรรม ผ.อ.โรงพยาบาลแม่อาย ซึ่งอยู่ห่างจาก อ. ฝาก ๑๕ กม. แจ้งให้ทราบถึงภารกิจการเดินทาง หมอไกร ชักชวนให้ไปค้างแรม แต่จำใจต้องปฏิเสธเนื่องจากต้องเดินทางกลับแล้ว
๑๓.๓๐ น. ประชุมหารือกับ ผ.ช.ประสิทธิ์ ที่ อ.ท.ช. ฝาง เรื่องการผสานงานศิลปะ - ประติมากรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ของ อ.ท.ช.ฝาง
๑๕.๑๕ น. คณะประติมากรเวียงฝางช่วยกันทำการห่อช้างทรงฯด้วยพลาสติกกันกระแทก และมัดยึดไว้ที่หลังคารถเนื่องจากช้างทรงมีขยาดใหญ่ แล้วทำการสัมภาษณ์ อ.กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น ถึงขั้นตอนการปั้นหล่อช้างทรงฯและไก่ชนสมเด็จ
๑๖.๒๐ น. ออกเดินทางกลับ ใช้เส้นทาง อ. ฝาง - อ. แม่สรวย อ. เวียงป่าเป้า
๑๘.๐๐ น. ถึง อ. แม่สรวย ฝนตกล่วงหน้าตลอดเส้นทาง แต่รถไม่โดนสายฝน
๑๘.๒๐ น. แวะสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ ศาลสมเด็จฯ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
๒๐.๑๕ น. แวะค้างแรมที่ อ.ท.ช.ขุนแจ พบนายสุรพล พึ่งสวัสดิ์ เจ้าหน้า อ.ท.ช. ให้ความอนุเคราะห์บ้านพักและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพนักงาน อ.ท.ช.ขุนแจ

๑๔ ต.ค. ๔๘
๐๘.๒๐ น. ออกเดินทางกลับ ใช้เส้นทาง อ. เวียงป่าเป้า - อ. ดอยสะเก็ด อ. สารภี - จ. ลำพูน - จ. ลำปาง   ฝนตกล่วงหน้าตลอดเส้นทาง แต่รถไม่โดนสายฝน
๑๐.๓๐ น. ถึงบ้าน อ. เกียรติขจร ชัยเธียร จ. ลำปาง
๑๑.๔๕ น. ออกเดินทางกลับชมรมฯ ใช้เส้นทาง จ.ลำปาง - จ.ตาก - จ. กำแพงเพชร - จ. นครสวรรค์ - จ. ชัยนาท - จ.สุพรรณบุรี - จ. นครปฐม ฟ้าคะนอง ฝนตกล่วงหน้าเกือบตลอดเส้นทาง แต่รถไม่โดนสายฝน
๒๑.๐๒ น. ถึงชมรมฯโดยสวัสดีภาพ รวมระยะทางไปกลับประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร สิ้นน้ำมันเชื้อเพลิงในการ
เดินทางครั้งนี้ ๗ ถัง ประมาณค่าใช้จ่ายน้ำมันประมาณ ๙,๐๐๐ บาท
๒๒.๑๕ น. ไปพบคุณมาโนช ชาวไร่นาค ผู้บริจาคเงินสร้างช้างทรงฯถวายที่ร้านอาหารใบชา เพื่อรายงานภารกิจการเดินทางรับช้างทรงฯและไก่ชนสมเด็จ
๒๓.๕๐ น. กลับมาที่สำนักงานชมรมฯ โทรศัพท์เรียกนายสุรเดช กัลยาวุฒิพงษ์ เจ้าหน้าที่ชมรมฯ ปลุกจาก
ที่นอนให้มาช่วยขนย้ายช้างทรงฯลงจากรถ และได้รับความช่วยเหลือในการขนย้ายช้างทรงฯจากผู้ที่มาทานอาหารร้านข้าวต้ม ซึ่งตั้งอยู่หน้าสำนักงานชมรมฯด้วย ทำการขนย้ายช้างทรงฯลงจากหลังคารถชมรมฯเข้าสำนักงานเรียบร้อยเมื่อเวลา ๐๐.๔๕ น. ของวันที่ ๑๕ ต.ค.๔๘

๑๕ ต.ค. ๔๘
๐๑.๔๕ น. ตั้งโต๊ะบูชาองค์สมเด็จฯ พร้อมด้วยช้างทรงฯ "เจ้าพระยาไชยานุภาพ" หรือ "เจ้าพระยาปราบหงสา" และไก่ชนสมเด็จฯ(ไก่เจ้าเลี้ยง) ที่สำนักงานชมรมฯ หลังร่วมกันถวายสักการะแล้ว นายสุรเดช กัลยาวุฒิพงษ์ จึงเดินทางกลับที่พักเมื่อเวลา ๐๒.๐๐ น.

Share this:

CONVERSATION