image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: ทินวย (สำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่) ครั้งที่ ๑๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙: ชมรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารและอาสาสมัคร ดำเนินการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่(ทินวย) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารของสถานีวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่ง ใหญ่โดยเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุสื่อสารเข้าสู่ระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่  โดยนายธนบดี อุรารักษ์ (ช่างเก่ง) และนายอำนาจ ฝั่นเฝือ(นายเบิ้ม) ร่วมกันทำหน้าที่เสี่ยงภัยปีนขึ้นเสาวิทยุความสูง ๖๐ เมตร เพื่อทำการรื้อสายอากาศและสายสัญญาณลงมาทำการตรวจสอบ พบว่าสายสัญญาณชำรุดทุกเส้นขาดเป็นช่วงๆ คอนเน็กเตอร์สายสัญญาณน้ำเข้า ขี้ตะกรันเกาะตามขั้วสายสัญญาณ และสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล ๘ สแต็ก ชำรุด ๑ ต้น ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งให้สถานีวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ใช้งานไม่ได้ นอกเหนือจากเครื่องวิทยุสื่อสารที่ชำรุดด้วย

นายฉลอง จำปาเงิน เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้จัดเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ๑๒ นาย ร่วมในภารกิจครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น จนกระทั่งช่วงเย็น ภารกิจการรื้อถอนสายอากาศและสายสัญญาณจึงแล้วเสร็จ สายอากาศไดโพลที่ชำรุดอยู่นั้น ชมรมฯจะดำเนินการซ่อมพร้อมติดตั้งสายสัญญาณเส้นใหม่ในภารกิจครั้งต่อไป ส่วนสายอากาศแบบยากินั้น ชมรมฯจะดำเนินการขนส่งและติดตั้งที่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ต่อไป

อนึ่ง จากภารกิจครั้งนี้ทราบจากรายงานเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นปีนเสาวิทยุฯทราบว่าเสาวิทยุต้นดังกล่าว ซึ่งเป็นแบบกายด์ไวร์นี้(guyed wire) ติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน สายลวดสลิงไม่ได้ยึดที่หัวเสา tower cap เสาวิทยุสองท่อนสุดท้ายสวมต่อไว้โดยไม่มีลวดสลิงยึดถ่วง นอตที่ร้อยเสาวิทยุกับทาวเวอร์แคปที่หัวเสาวิทยุ ไม่ได้ขันยึดด้วยนอตตัวเมีย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ปีนเสาวิทยุ

Share this:

CONVERSATION