image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการการบูรณะก่อสร้างศาลเจ้าพ่อ (ฤๅษี)

เมื่อนายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในปี ๒๕๔๔ ได้หารือกับชมรมฯเรื่องการบูรณะศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ซึ่งก่อสร้างไว้พร้อมกับเขตฯทุ่งใหญ่ และถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมื่อสามปีก่อนและนายจิตติ สวัสดิ์สาย ได้นำองค์พระฤๅษีประทับบนก้อนหินใต้ไม้ใหญ่ข้างศาลฯหลังเดิมบนเนินลั่นทม ซึ่งตรงกับแผนงานของชมรมฯที่ได้รับฟังจากพิทักษ์ป่าและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ผืนป่าแห่งนี้หลายท่านในตลอดสองสามปีที่ผ่านมาว่า   น่าจะทำการบูรณะศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ด้วยพระฤๅษีเป็นที่เคารพสักการะของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในผืนป่าแห่งนี้ ตลอดจนผู้เดินทางและราษฎรโดยทั่วไป

ชมรมฯจึงได้ประสานงานผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเริ่มงานบูรณะศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ ซึ่งได้รับความสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างจาก คุณมาโนช ชาวไร่นาค รูปหล่อโลหะพระฤๅษีจากแปะโอชาวจังหวัดนครปฐมที่ได้รับทราบข่าวและนำมามอบให้ที่สำนักงานชมรมฯ และเมื่อนายเทเวศร์ อุตวิชัย ทำการเขียนแบบศาลฯแล้ว  หัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ จึงทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตก่อสร้าง ด้วยกำลังงานของเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่นำโดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย ด้วยการสนับสนุนการขนส่งวัสดุจากชมรมฯ งานบูรณะก่อสร้างฯก็เริ่มต้นและดำเนินเรื่อยมาตลอดฤดูฝนในปี ๒๕๔๔ จนกระทั่งแล้วเสร็จ แล้วจึงทำพิธีอัญเชิญองค์พระฤๅษีประทับศาล โดยอาจารย์แหร่ม ทองดอนน้อย เป็นผู้กำหนดฤกษ์และทำพิธีพร้อมกับคณะฤๅษีหมู่บ้านจะแก พร้อมด้วยหัวหน้าเขตฯ ข้าราชการ พิทักษ์ป่า ลูกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก และราษฎรที่อยู่อาศัยในผืนป่าทุ่งใหญ่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตรงกับ วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง

ประวัติศาลเจ้าพ่อ (ฤๅษี) ทุ่งใหญ่
ศาลเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ หลังเดิมก่อสร้างสมัยก่อตั้งประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ในสมัย นายเกษม รัตนไชย เป็นหัวหน้าเขตฯ นิมนต์หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี ทำการกำหนดสถานที่ก่อสร้างและทำพิธีอัญเชิญพระฤๅษี ขึ้นประทับศาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๑๗ ตำแหน่งศาลอยู่บนเนินลั่นทม เขาพระฤๅษี ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทางรถของผืนป่านี้ ป้าย “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร” แผ่นแรกที่ทำด้วยไม้เขียนด้วยสี ในสมัยหัวหน้าฯวีรวัฒน์ ธีรประสาธน์ เดิมถูกปักอยู่ ณ สถานที่นี้เช่นกัน

เมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๔๑ เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ศาลทั้งหลัง เหลือแต่บันไดไม้ แต่เป็นที่อัศจรรย์ว่า องค์พระฤๅษี มิได้ไหม้ไฟ  ในปี ๒๕๔๔ นายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ ได้หารือกับชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก และเจ้าหน้าที่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในผืนป่านี้ ตกลงร่วมกันดำเนินการบูรณะก่อสร้างศาลใหม่ ณ สถานที่เดิม ด้วยการสนับสนุนจากผู้เลื่อมใสศรัทธา และราษฎรที่อาศัยอยู่ในผืนป่านี้

ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ เริ่มต้นเมื่อครั้งที่มีคณะข้าราชการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่เมื่อปี ๒๕๑๖ สมัยนายเกษม รัตนไชย ทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่คนแรกแต่ไม่สามารถดำเนินการยับยั้งจับกุมกลุ่มคณะล่าสัตว์ป่าได้ จึงได้ให้นายวสันต์ สวัสดิ์สาย ไปจัดหาเครื่องเซ่นไหว้เพื่อบนบานศาลกล่าวเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ และในที่สุดเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของคณะล่าสัตว์ป่าก็ไม่สามารถบินกลับถึงที่หมายได้ เกิดอุบัติเหตุตกลงที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม จึงเป็นที่เลื่องลือเคารพศรัทธานับแต่นั้นมา

๑. ได้ฤกษ์เริ่มงานบูรณะ


๒. ขนส่งวัสดุ


๓. ใกล้ความฝัน


๔. พิธีอัญเชิญพระฤๅษีประทับศาล


๕. เก็บไว้ในความทรงจำ

Share this:

CONVERSATION