image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๑ ตอนที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙: นายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช พร้อมด้วยนายหม่องโจ่ เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้เดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ชมรมฯไปรับอุปกรณ์ดาวเทียมจากบริษัทตัวแทน จำหน่ายอุปกรณ์ในกรุงเทพฯเพื่อนำไปติดตั้งที่หน่วยฯมหาราชเขตฯทุ่งใหญ่ หอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ที่อยู่ระหว่างเตรียมการซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินงานภาคสนามในปลายปีนี้

ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียมนี้ จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตให้แก่เจ้าหน้าที่วิจัยเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ที่จะดำเนินงานวิจัยเสือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ซึ่งจะต้องรายงานการปฏิบัติงานระหว่างการดำเนินงานวิจัยกับหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งระยะทางระว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อ สาร อีกทั้งการเดินทางไปมาด้วยรถยนต์ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงและมีค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง โดยเฉพาะในภาวะที่ค่าน้ำมันเชื้อเพลงมีต้นทุนสูงขึ้นมากในปัจจุบัน กอปรกับการเดินทางติดต่อสื่อสารด้วยยานพาหนะต้องสิ้นเปลืองบุคคลากร อีกทั้งเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณของส่วนราชการที่มีอยู่ อย่างจำกัดซึ่งเป็นปัญหาของเกือบทุกหน่วยงานป่าไม้

ชมรมฯจึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสองเพื่อเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อ สาร สนับสนุนให้การดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหมาย ซึ่งชมรมฯมีกำหนดจะเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมแก่หน่วยฯมหาราช เขตฯทุ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กันยายนนี้

Share this:

CONVERSATION