image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เจ้าหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ ระหว่างเดินทางไปภารกิจงานก่อสร้าง สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ระยะสุดท้าย คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้แวะส่งคืนเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชที่ชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งชมรมฯได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯมหาราชเป็นผู้รับมอบนำกลับไปใช้ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยฯต่อไป ซึ่งเครื่องวิทยุสื่อสารที่ชมรมฯ ได้ส่งคืนแก่หน่วยฯมหาราชนี้เป็นหนึ่งในจำนวนสี่เครื่องที่ชมรมฯสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและส่งคืนแก่หน่วยฯในภารกิจครั้งนี้ ตามโครงการสนับสนุนพิทักษ์ป่าในการบรรเทาช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสารของพิทักษ์ป่า ที่ชมรมฯเริ่มดำเนินการมาเรื่อยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒

Share this:

CONVERSATION