image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสนับสนุนานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาในภารกิจการประชุมความคืบหน้าโครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ชมรมฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแก่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เครื่องที่สองเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเสือ โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้าสถานีวิจัยฯ ได้รับมอบเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยของสถานีวิจัยฯแล้ว

โครงการสำรวจเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำกำลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่สถานีฯและหน่วยงานที่เข้าให้ความสนับ สนุนเช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โครงการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงนิเวศ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS)ประเทศไทย บริษัท พาโนรามาเวิรล์ไวด์ จำกัด Dr. Dave ฯลฯ ปัจจุบันประมาณการว่ามีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่ในเขตฯห้วยขาแข้งอาจมีถึง ๖๐ ตัว เท่าที่นักวิจัยของสถานีฯได้ทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ และติดปลอกคอเพื่อติดตามและนับจำนวนได้จนถึงปัจจุบัน ๔๐ ตัวแล้ว การได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่นกล้องถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหวแบบอินฟราเรด (infrared camera & camcorder) ปลอกคอสัญญาณวิทยุ(radio collar) และอื่นๆ จะช่วยให้งานวิจัยเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อนำข้อมูลนิเวศวิทยาของเสือมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการเพื่อการ อนุรักษ์เสือไม่ให้สูญพันธุ์จากผืนป่าประเทศไทยต่อไป

Share this:

CONVERSATION