image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๑ ตอนที่ ๗๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙: เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ ได้ทำการก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑ใหม่ ให้มั่นคงถาวรแทนหอดาวเทียมเดิมที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อทดสอบการทำงานชั่วคราว โดยมีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกสองเมตร ทำให้หอดาวเทียมใหม่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ ๑๐ เมตร ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการรับส่งสัญญาณไมโครเวฟไปยังดาวเทียมไทยคม๔ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารมีเสถียรภาพมั่นคงมากขึ้น

หอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑หอใหม่นี้ ก่อสร้างเป็นแบบสามเสาสอบเข้าหากัน โดยก่อสร้างตั้งขนานกับหอดาวเทียมเดิม เพื่อประโยชน์สะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ข้ามหอในภายหลัง การก่อสร้างหอดาวเทียมใหม่ครั้งนี้ใช้เวลารวมห้าวัน จนเมื่อการก่อสร้างและขนย้ายอุปกรณ์ข้ามหอเสร็จสิ้นแล้วจึงทำการรื้อถอนหอ ดาวเทียมเดิมลง แล้วช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ชมรมฯจึงทำการปรับแต่งสัญญาณรับส่งของอุปกรณ์กับ ดาวเทียมอีกครั้ง เมื่อทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบต่างๆเรียบร้อยแล้ว จึงทำการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขยายสัญญาณการใช้งานให้ครอบคลุมพื้นที่รอบๆ อาคารสำนักงานส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน่วยฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

นอกจากเจ้าหน้าที่หน่วยฯจะได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆแล้ว ช่องทางการสื่อสารนี้ ยังจะถูกนำมาใช้สนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์ปฏิบัติงานภาคสนามงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๒แล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา ในระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนามงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION