image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๘

๒-๓ มีนาคม ๒๕๔๘: นายสุทธิลักษณ์ ชาดวิริยะปรีชา และ คุณอรวรรณ อิทธิกมลเลิศ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอน สมุด หนังสือ ตำราเรียน และเครื่องกีฬา จำนวนหนึ่งคันรถที่จัดหาซื้อมาไปมอบให้ รร.บ้านอุ่นรัก ที่ อ.สังขละบุรี และ รร.เกาะสะเดิ่ง  ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยนายมณฑล มาปรีดา เจ้าหน้าที่ชมรมฯสนับสนุนการขนส่ง ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนความขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬา แก่โรงเรียนทั้งสองแห่งที่ยังขาดแคลนอยู่ได้เป็นอย่างดีระหว่างเดินทางขากลับ คณะฯได้ลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมเพื่อชมวัดวังก์วิเวการามของหลวงพ่ออุตมะ หลังเดิมที่จมอยู่ใต้น้ำตั้งแต่ครั้งก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand  ซึ่งในปีนี้เกิดวิกฤตภัยแล้ง ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนทั่วประเทศลดต่ำลง บางแห่งระดับน้ำลดต่ำกว่าท่อส่งน้ำของเขื่อน และหลายแห่งระดับน้ำลดต่ำกว่า ๓๐% ของความจุอ่างเก็บน้ำของเขื่อน และที่เขื่อนเขาแหลม ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้ด้วยเช่นกันโรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง

Share this:

CONVERSATION