image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

แปลงแบบสู้พายุฝน โครงการสร้างด่านตรวจทางน้ำ ห้วยบีคลี่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘: สี่โมงเย็นก่อนวันเทศกาลลอยกระทงหนึ่งวัน รถบรรทุกและรถชมรมฯก็เดินทางมาถึงที่หมาย  ด้วยการประสานงานผ่านความถี่วิทยุสื่อสารของหน่วยฯเขาแหลม หัวหน้าฯประเสริฐ มากทรัพย์ นำเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯมารอรับหลายนายเพื่อช่วยสนับสนุนการขนย้ายโครงสร้างเหล็กด่านตรวจฯ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ หลังจากที่เลื่อนนัดมาหลายครั้ง เนื่องจากชมรมฯติดพันภารกิจการก่อสร้างที่ประทับฯและพิธีอัญเชิญองค์สมเด็จพระนเรศวรสถิตประทับเขตฯทุ่งใหญ่ ในวาระ ๔๐๐ ปี แห่งการสวรรคต ในปี ๒๕๔๘ นี้

หลังจากใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ก็ถูกขนย้ายลงจากรถบรรทุกทั้งสองคันไว้ที่ตลิ่งข้างอ่างเก็บน้ำ แล้วรถบรรทุกที่คุณมาโนช ชาวไร่นาค ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายก็เดินทางกลับ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯเขาแหลมและเจ้าหน้าที่ชมรมฯ ก็เดินทางต่อไปยังที่ตั้งหน่วยป้องกันฯเขาแหลม พอดีกับนายจิตติ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเดินทางมาถึงเพื่อส่งมอบเครื่องมือและวัสดุ ที่ชมรมฯทิ้งไว้ที่หน่วยฯมหาราชและได้แจ้งผ่านทางความถี่วิทยุสื่อสารให้ ช่วยนำมาสมทบเพื่อก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่

ค่ำวันนั้น หัวหน้าหน่วยป้องกันฯและเจ้าหน้าที่หน่วยฯเขาแหลมทำอาหารเลี้ยงต้อนรับคณะ เจ้าหน้าที่ชมรมฯระหว่างมื้อค่ำวันนั้น เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนและเทคนิคในการก่อสร้างด่าน ตรวจฯห้วยบีคลี่ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ในหลากหลาย ประเด็น เจ้าหน้าที่ชมรมฯชี้แจงเพิ่มเติมว่า แผนงานก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ในระยะที่สองนี้จะใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน หัวหน้าช่างผู้ควบคุมหน้างานก่อสร้างคือ นายเทอดศักดิ์ ภัทรวาณี พร้อมด้วยกองช่างผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างด่านตรวจทางน้ำ องทั่ง - ห้วยคือ ที่ปิดกั้นลำน้ำแม่กลองตอนบน เหนือเขื่อนศรีนครินทร์เมื่อปี ๒๕๔๖ ด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ ออกแบบโดย นายเทเวศร์ อุตวิชัย สถาปนิกและประธานชมรมฯ ทุ่นรับน้ำหนักใช้ถังบรรจุน้ำมันจำนวน ๒๕ ลูก เชื่อมต่อกัน ทาสีกันสนิมโจตัน พื้นอาคารปูด้วยวีวาร์บอร์ด ผนังใช้แผ่นเมกะบอร์ด กั้นห้องพักเจ้าหน้าที่ ๑ ห้อง ห้องสุขา ๑ ห้อง มีบานหน้าต่างสามด้าน โครงสร้างเหล็ก หลังคามุงด้วยเมทัลชีต ทางเดินรอบอาคารปูด้วยไม้แผ่นกว้าง ๖๐ เซ็นติเมตร บนหลังคาติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง สายอากาศวิทยุสื่อสารแบบรอบตัว พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด

เช้าวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หลังจากกินมื้อเช้าที่หน่วยป้องกันฯแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯก็ออกเดินทางไปยังหน่วยป้องกันเขื่อนที่๔(ห้วยเขย่ง) เพื่อเริ่มงานก่อสร้างด่านตรวจฯในเช้าวันนี้ได้พบกับนายจอน สุวรรณพันชู หัวหน้าหน่วยฯห้วยเขย่งสนทนาอยู่กับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯอยู่ที่หน้างานก่อนแล้ว บรรยากาศของความร่วมมืออันแข็งขันของสองหน่วยงาน กรมประมง - กรมป่าไม้(กรมอุทยานฯ) ในการร่วมสนับสนุนการก่อสร้างด่านตรวจฯโครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ ทำให้เจ้าหน้าที่ชมรมฯยิ่งกระตือรือร้นและแข็งขันในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตามคำชี้แจงของหัวหน้าฯประเสริฐ เรื่องแผนการใช้ประโยชน์ด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการ ประสานการทำงานกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมใช้ประโยชน์จากด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ด้วยกันนั้น แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการทำงานของหัวหน้าฯประเสริฐเป็นอย่างดี ที่มุ่งเน้น ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

และหลังจากที่ช่างชา ทำการจุดธูปบอกกล่าวขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้ว งานก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ระยะที่สองก็เริ่มต้นขึ้น ช่างเล็กทำการเชื่อมเมนสายไฟฟ้า ช่างพันทำการเชื่อมเก็บงาน โดยมีช่างไก่ช่วยไล่ทาสีโจตันกันสนิมทุ่นรับน้ำหนัก ขณะที่ช่างอั๋น ช่างชา และช่างไก่ค่อยๆเคลื่อนย้ายทุ่นรับน้ำหนักลงน้ำ แล้วทำการประกอบด้วยความรวดเร็ว ตามที่ได้ทำเครื่องหมายชิ้นส่วนต่างๆไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

บัดนี้ ความฝันที่จะก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ เพื่ออนุรักษ์แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลมได้คืบคลานเข้าใกล้ ความเป็นจริงแล้ว ด้วยความทุ่มเท สามัคคีและความสามารถของกองช่างชมรมฯที่มีนายเทอดศักดิ์ ภัทรวาณี เป็นหัวหน้าควบคุม รวมทั้งความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมป่าไม้(กรมอุทยานฯ) ในอีกสิบวันข้างหน้านี้ งานก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ก็จะสำเร็จตามแผนงานสมดังที่ตั้งตารอคอย และจะถูกลากจูงไปยังตำแหน่งพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำหน้าที่อนุรักษ์แหล่งปลา วางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลมตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายต่อไป

Share this:

CONVERSATION