image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเขตฯทุ่งใหญ่เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ เครื่อง แก่เขตฯทุ่งใหญ่ โดยนายเอิบ เชิงสะอาด ได้รับมอบและนำไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆต่อไป เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่ที่กำลังภารกิจการลาดตระเวนพื้นที่ทุ่งใหญ่ ที่พบผู้ลักลอบล่าสัตว์เมื่อสองเดือนและเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเขตฯทุ่งใหญ่โดยผู้ช่วยฯไพรัช ซุ่นฮั้ว ได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนป่ามากขึ้นในระหว่างฤดูฝน เนื่องจากผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่มักอาศัยใช้ช่วงเวลานี้ที่การ เดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคและขาดการลาดตระเวนป่าของเจ้าหน้าที่ฯ แอบลักลอบเข้าเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อทำการล่าสัตว์ป่า การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นไปตามโครงการจัดหา เครื่องวิทยุสื่อสารแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ที่ชมรมฯได้จัดหาและมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เขตฯทุ่งใหญ่เรื่อยมาซึ่งใกล้ จะครบจำนวน ๕๐ เครื่องแล้วตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ชมรมฯได้พยายามจัดหาเพิ่มเติมเครื่องวิทยุ สื่อสารแก่เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างเพียงพอ เพื่อพิทักษ์ชีวิตสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของเขตฯทุ่งใหญ่ ตามเจตนารมณ์อุดมการณ์อนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ร่วมกัน

Share this:

CONVERSATION