image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบรถจักรยานยนต์ หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่นายนิทัศน์ สุวรรณ์และเจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่ รับมอบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ  Kawasaki รุ่น    Tuxido     ขนาด ๑๐๐ ซีซี เพื่อใช้ภารกิจงานสถานีวิทยุฯ แม่ข่ายที่เขาพระฤๅษี ช่วงการทดสอบ ด้วยสถานีวิทยุฯ อยู่ห่างจากหน่วยฯ ระยะทาง ๔ กม. ทำให้ต้องเสียเวลาเดินเท้าพร้อมกับแบกอุปกรณ์วิทยุสื่อสารขึ้นลงเขาทุกวัน เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการทดสอบสัญญาณ สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" ชมรมฯจึงมอบรถจักรยานยนต์ให้หน่วยเซซาโว่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยเซซาโว่ได้ใช้เดินทางระหว่างหน่วยฯและสถานีวิทยุฯ ทำให้สามารถขยายเวลาให้บริการสถานีวิทยุลูกข่ายทุ่งใหญ่ได้นานขึ้น และชมรมฯ ยังได้สนับสนุนอะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเซซาโว่ด้วย

Share this:

CONVERSATION