image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งแบตเตอร์รี่จำนวน ๒ ลูก  แก่นายพนม บุญราศรี หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ขาดแคลนแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่  ตามโครงการสนับสนุนผู้พิทักษ์ของชมรมฯ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯได้ใช้ติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตรวจลาด ตระเวนป่าและงานสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่า และเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯที่ทุ่มเทในการปฏิบัติ หน้าที่ ชมรมฯได้จัดซื้อแบตเตอร์รี่ขนาดเล็ก ๑๒ โวลท์ มีขนาดและน้ำหนักเหมาะสมสะดวกในการพกพาสำหรับเจ้าหน้าที่ฯใส่เป้แบกหลังออก ตรวจป่าเพื่อใช้พลังงานในยามฉุกเฉินมอบแก่ นายพนม บุญราศรี นับเป็นหัวหน้าหน่วยฯเซซาโว่คนที่สาม ต่อจากนายนิทัศน์ สุวรรณ์ และนายทิตย์จิตร สังขคีรี อีกด้วย

และเจ้าหน้าที่ชมรมฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราชได้รับตัวนายระวัง กลิ่นไกล(พี่วัง) เจ้าหน้าที่สำรวจนกเงือก ที่ล้มป่วยหนักเนื่องจากอาหารเป็นพิษนอนซมอยู่ที่หน่วยฯเซซาโว่ ตามที่ได้รับแจ้งในความถี่จาก สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ "เขาพระฤๅษี" ว่า ถ่ายและอาเจียนอย่างหนัก กลับลงมาทำการรักษาที่หน่วยฯมหาราช ซึ่งมียาและน้ำเกลือพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราชช่วยกันให้การดูแลรักษา จนพ้นขีดอันตรายจากการเสียน้ำและน้ำเกลือ

การสนับสนุนมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่ง ใหญ่นี้ เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่า และงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION