image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๒ ตอนที่ ๑๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙: ชมรมฯได้ดำเนินการพัฒนาระบบการสื่อสารของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยดำเนินการก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๒ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบการสื่อสารดาวเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมระบบการสื่อสารงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ของเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯที่ปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่กับสถานีวิจัยฯ ที่ใกล้ถึงกำหนดเวลาเริ่มต้นการดำเนินงานตามแผนแล้ว และเชื่อมโยงการสื่อสารของสองผืนป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง มรดกโลก เข้าไว้ด้วยกันในมิติของการสื่อสาร อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินงานวิจัยและงานวิชาการด้านสัตว์ป่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และครบรอบวาระ ๓๐ ปี ของการก่อตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำซึ่งเป็นสถานีวิจัยสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศในปีนี้ด้วย

ความพยายามในการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมที่เขานางรำนี้ ก็ประสบอุปสรรคปัญหาทางภูมิศาสตร์ในลักษณะเช่นเดียวกันกับการก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑ที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่ชมรมฯได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนก่อน เนืองจากทิศทางดาวเทียมสื่อสารอยู่หลังแนวเขาเขียวที่มียอดเขาใหญ่ซึ่งเป็น ยอดเขาที่มีความสูงที่สุดของเขตฯห้วยขาแข้ง(๑,๕๕๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล) แต่นับเป็นโชคดีที่ยังมีจุดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในทิศทาง ที่ดาวเทียมสื่อสารไทยคม๔ ที่ระดับประมาณ ๑,๑๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ในทิศทางร่องไหล่เขาข้างยอดเขาเขียว(ความสูงประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร)  และอยู่ห่างออกไปจากจุดติดตั้งจานรับส่งสัญญาณดาวเทียมประมาณ ๔ กิโลเมตร จึงต้องทำการก่อสร้างหอดาวเทียมเช่นเดียวกับที่หน่วยฯมหาราช เขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหา ความพยายามครั้งนี้กินเวลา ๔ วัน กว่าที่รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจและความฝันจะบังเกิดแล้วละลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าไปจนสิ้น...

Share this:

CONVERSATION