image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบอุปกรณ์เดินป่าแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเขตฯทุ่งใหญ่เพื่อลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจากโรคมาราเลีย และเพื่อการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแก่ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจป่า เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ ชมรมฯจึงจัดหาเปลมุ้งกันยุงที่มีขนาดเบาสะดวกในการพกพาและใช้งาน แจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจป่า จำนวน ๕๐ หลัง มูลค่า ๓๗,๕๐๐ บาท โดยหัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ นายนิพนธ์ สงวนญาติ เป็นผู้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ชมรมฯที่ หน้าสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าทินวย

Share this:

CONVERSATION