image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเสบียงลาดตระเวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ชมรมฯได้ส่งมอบเสบียงอาหารเครื่องบริโภคแก่เขตฯทุ่งใหญ่  หลังพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ประทับศาล โดยนายไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ทำการรับมอบจานายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก ที่ประตูหินเนินลั่นทมเขาพระฤๅษีตามโครงการสนับสนุนเสบียงลาดตระเวนของชมรมฯที่ได้ดำเนินงานสืบเนื่องมา เพื่อสนับสนุนงานลาดตระเวนป้องกันพื้นที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าของผืนป่าทุ่งใหญ่ และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้วย

Share this:

CONVERSATION