image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบกล้องบันทึกภาพดิจิตอล งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ ชมรมฯได้มอบกล้องบันทึกภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด แก่นายศุภกิต พรหมมี เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช ที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมทีมงานภาคสนาม วิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันตก ชุดแรกจำนวน ๖ คน ซึ่งมีผู้ช่วยฯมนตรี อึ้งเหมอนันต์ เป็นหัวหน้าชุด เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ช่วยฯมนตรี จะนำคณะเจ้าหน้าที่ในทีมงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่เดินทางไปยังเขตฯห้วยขาแข้ง และทำการฝึกอบรมภาคสนามกับเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยเสือของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตฯห้วยขาแข้ง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ นี้

กำหนดการฝึกอบรมครั้งนี้ระยะเวลาประมาณ ๒๐ วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริง เพื่อการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตะวันตก และจะเริ่มต้นในปลายปีนี้ ซึ่งชมรมฯจะได้เร่งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานที่จำเป็นอื่นๆเพิ่ม เติมเช่น จีพีเอส กล้องบันทึกภาพ เข็มทิศ แผนที่ วิทยุสื่อสาร เครื่องแบบ อุปกรณ์ภาคสนาม ยานพาหนะ เสบียงอาหาร เวชภัณฑ์ ฯลฯ แก่คณะเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ตามโครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือ เขตฯทุ่งใหญ่ที่ชมรมฯได้เริ่มงานแล้วและมีกำหนดระยะเวลาสามปีต่อไป

Share this:

CONVERSATION