image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯเซซาโว่๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยพิทักษ์ป่าเซซาโว่ก็ถึงกำหนด หลังจากที่โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่สำคัญนี้ได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่หน่วยฯแม่กะสะ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ หนึ่งวันหลังวันพิธีอัญเชิญพระฤๅษีประทับศาลเจ้าพ่อทุ่งใหญ่ แล้วการดำเนินงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบวิทยุสื่อสารประจำหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ เพื่อก่อสร้างเครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ก็ค่อยๆพัฒนาเป็นลำดับตามกาลเวลาที่ผ่านไป พร้อมกับยานพาหนะชมรมฯที่แบกขนอุปกรณ์เครื่องมือทำงานและเสบียงอาหารเวชภัณฑ์ที่วิ่งผ่านหน่วยฯเซซาโว่ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเจ้าหน้าที่หน่วยฯเซซาโว่เกิดความสงสัยว่า เมื่อใดชมรมฯจึงจะทำการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่หน่วยฯเซซาโว่

ด้วยเขตฯทุ่งใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางล้านกว่าไร่ และมีหน่วยพิทักษ์ป่า จุดสกัดและด่านตรวจฯ ตั้งอยู่กระจัดกระจายรอบพื้นที่เขตฯทำหน้าที่ป้องกันพื้นที่รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสัตว์ป่า ชมรมฯจึงต้องวางกำหนดแผนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบพังงานแสงอาทิตย์ตาม ความจำเป็นและเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน และในที่สุดวันที่หน่วยฯเซซาโว่รอคอยมานานก็มาถึง หลังการดำเนินงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสิ้นในบ่ายวันนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยฯเจ้าหน้าที่ชมรมฯและอาสาสมัคร ที่ร่วมกันภารกิจงานครั้งนี้ ก็ร่วมวงสนทนาเล่าขานตำนานทุ่งใหญ่ที่ข้างห้วยเซซาโว่ ด้วยบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจที่ต่างได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาหน่วยฯครั้งนี้

Share this:

CONVERSATION