image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ากองม่องทะ หน่วยฯเกิงสะดา ทุ่งใหญ่นเรศวรต้นปี ๒๕๔๙ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ดำริจะก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าเพิ่มเติมที่ปากทางเข้าบ้านกองม่อง ทะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องดูแลพื้นที่เขตฯทุ่งใหญ่ในท้องที่อำเภอสังขละ บุรี ที่เส้นทางเข้าออกผ่านหมู่บ้านนี้มักถูกใช้เป็นเส้นทางการลักลอบนำซากสัตว์ ป่าออกจากเขตฯทุ่งใหญ่ ผู้ช่วยฯ พงษ์พันธุ์ อึ้งเหมอนันต์ จึงได้นำความหารือและขอความสนับสนุนในการก่อสร้างด่านตรวจฯกองม่องทะมายัง ชมรมฯ

เดิมที่แนวความคิดนี้ ได้มีมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ในสมัยหัวหน้าฯไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการด้วยติดขัดอุปสรรคในการดำเนินการ จนเมื่อนายเอิบ เชิงสะอาด เข้าทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ โครงการนี้จึงได้รื้อฟื้นโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ด้วยชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งในการพิทักษ์และ อนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่และผืนป่าตะวันตก และให้ความสำคัญกับการก่อสร้างและสนับสนุนด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่า ที่เป็นเครื่องมือในกลไกสำคัญที่จะช่วยพิทักษ์ปกป้องสัตว์ป่า ให้มีโอกาสรอดเพิ่มมากขึ้นจากการทำหน้าที่ป้องปรามและป้องกันของด่านตรวจ ลักลอบล่าสัตว์ป่า ชมรมฯจึงได้รับโครงการดังกล่าวเข้าอยู่ในโครงการสนับสนุนงานพิทักษ์สัตว์ป่า ของชมรมฯ และทยอยส่งมอบวัสดุก่อสร้างแก่เขตฯทุ่งใหญ่ในการดำเนินการก่อสร้างด่านตรวจฯ กองม่องทะเรื่อยมา รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารเข้าดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ประจำด่านตรวจ และติดตามการดำเนินงานก่อสร้างและให้คำแนะนำในการก่อสร้างด่านตรวจฯด้วย

การ ดำเนินงานคืบหน้าเรื่อยมาภายใต้การควบคุมรับผิดชอบของนายประสิทธ์ แซ่เฮี๊ยบ หัวหน้าหน่วยฯ โดยใช้กำลังแรงงานในการก่อสร้างของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ งานก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ด้วยงบประมาณสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างของชมรมฯจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท แล้วหน่วยฯเกิงสะดาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจฯและทำ หน้าที่ตามวัตถุประสงค์ดังที่ทุกฝ่ายมุ่งหวัง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความพยายามและการประสานงานของเขตฯทุ่งใหญ่และชมรมฯที่ เป็นรูปธรรม ในการดำเนินงานอนุรักษ์พิทักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าของผืนป่าทุ่งใหญ่ร่วมกัน ให้ยังประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

เมื่อวันเช้าที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ระหว่างเดินทางภารกิจร่วมประชุมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก  WWF     ที่ หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ตรวจเยี่ยมโครงการการสนับสนุนการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ากองม่องทะ ที่อยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านกองม่องทะ ในท้องที่อำเภอสังขละบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือเพียงการเชื่อมสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้

ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ากองม่องทะ ก่อสร้างด้วยโครงเสาไม้ พื้นเทคอนกรีตหลังคามุงสังกะสี ผนังไม้ฝาเฌอร่า ขนาด ๔X๘ เมตร กั้นห้องพักแยกส่วนพื้นที่หน้าอาคารเป็นเคาเตอร์ ห้องครัวขนาด ๒X๓ เมตร อยู่ด้านหลังติดกับอาคาร ห้องน้ำขนาด ๒X ๒ เมตร แยกจากอาคารอยู่ด้านหลัง ติดตั้งระบบไฟฟ้าเดินสายไฟและดวงไฟแสงสว่าง ด้านหน้าอาคารติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร พร้อมสายอากาศแบบรอบตัว แลมด้า ๕/๘ และสายสัญญาณ น้ำใช้เดินท่อต่อเชื่อมจากห้วยน้ำข้างด่านตรวจฯ ระยะเวลาก่อสร้างประมาณสี่เดือน ใช้แรงงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยฯเกิงสะดา งบประมาณสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง ๒๔,๐๐๐ บาท

ด่านตรวจฯกองม่องทะเป็นอีกหนึ่งโครงการสนับสนุนในโครงการพิทักษ์สัตว์ป่าของ ชมรมฯ ที่มุ่งหวังในการป้องปรามและปราบปรามการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่าในพื้นที่ รอบๆผืนป่าทุ่งใหญ่ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา อีกทั้งด่านตรวจฯกองม่องทะนี้ จะช่วยป้องกันและลดปัญหานักท่องเที่ยวที่ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อแอบลักลอบ เดินทางเข้าเขตฯทุ่งใหญ่โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๔๕ และยังทำหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปของเขตฯทุ่งใหญ่ แก่ประชาชนผู้เดินทางผ่านมายังเส้นทางสายนี้ และยังช่วยทำหน้าที่ด่านตรวจสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายต่างๆอีกด้วย ปัจจุบันนี้หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดา โดยนายประสิทธิ์ แซ่เฮี๊ยบ หัวหน้าหน่วยฯได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจฯแล้ว  จึงฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวให้ความร่วมมือใน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯด้วย

Share this:

CONVERSATION