image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๑ ตอนที่ ๖๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙: ชมรมฯได้ดำเนินการปรับปรุงขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หน่วยฯมหาราชเขตฯทุ่งใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการมใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยชมรมฯได้สนับสนุนมอบอุปกรณ์เพื่อการนี้เพิ่มเติมด้วยอาทิเช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย(wireless access point)  ชุดหูฟังและไมโครโฟน(headphone & microphone set)  รางสายไฟ(AC outlet)  อะดัปเตอร์ปลั๊กไฟ(universal AC adapter plug)  สายสัญญาณ(CAT5 cable)  จานแม่เหล็กบันทึกข้อมูล(hard disk)  แผงวงจรแสดงผลวีดีโอสามมิติ(3D video graphic card)  ฯลฯ

หลังจากการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณรวมทั้งการปรับตั้งค่าการทำ งานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่สถานีฯก็สามารถใช้ประโยชน์ของทรัพยากรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของสถานีวิจัยฯเชื่อมโยงเข้าถึงกันและเข้าถึง การสื่อสารอินเตอร์เน็ตโดยผ่าน satellite gate way ที่ชมรมฯได้ดำเนินการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้ทุกเครื่อง รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Google Earth ที่ใช้ทรัพยากรของการ์ดแสดงภาพสมามิติที่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมในภารกิจครั้งนี้ และให้มุมมองภูมิประเทศแผนที่ทุ่งใหญ่จากฟากฟ้าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ทีมงานสำรวจภาคสนาม งานลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่

แม้ การสื่อสารผ่านอุปกรณ์ระบบดาวเทียมจะมีข้อจำกัดเรื่องความไม่เสถียรของคลื่น สัญญาณวิทยุที่เดินทางขึ้นลงจากจานรับส่งสัญญาณกับสถานีดาวเทียมที่ลอยอยู่ ในชั้นอวกาศ ที่ต้องผ่านอุปสรรคตัวแปรที่รบกวนและเบี่ยงเบนคลื่นสัญญาณต่างๆ แต่ที่ฝั่งทุ่งใหญ่นี้ยังมีเสถียรภาพพอที่จะใช้โปรแกรมสื่อสารประเภท VoIP ได้ ทำให้สามารถเชื่อมการสื่อสารจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ cellular และระบบโทรศัพท์พื้นฐานได้อีกด้วย การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มความเร็ว bandwidth ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับ ISP อาจจะช่วยให้ปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารในลักษณะนี้ได้

และด้วยความสามารถของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ที่ชมรมฯติดตั้งเพิ่มเติมในภารกิจครั้งนี้ ทำให้พื้นที่รอบๆอาคารสำนักงานหน่วยฯมหาราชซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลายเป็นพื้นที่ hot-spot ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย(wireless internet LAN)อีกด้วย ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติการภาคสนามงานวิจัยเสือเขตฯ ทุ่งใหญ่ด้านตะวันตกตลอดสามเดือนข้างหน้านี้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนทีมงานภาคสนามก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการ สื่อสารอินเตอร์เน็ตไร้สายนี้ด้วยเช่นกัน

หลังจากที่ภารกิจการปรับปรุงขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฝั่งทุ่งใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ชมรมฯก็เร่งรัดเดินทางต่อไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อภารกิจการปรับปรุงขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฝั่งห้วยขาแข้งตามกำหนดการต่อไป

Share this:

CONVERSATION