image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

เริ่มต้นวาดฝันโครงการสร้างด่านตรวจทางน้ำ ห้วยบีคลี่๙ ตุลาคม ๒๕๔๘: หลังจากที่ นายเทเวศร์ อุตวิชัย ประธานชมรมฯ สถาปนิกผู้ออกแบบ ได้นำแบบก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำและสัตว์ป่าห้วยมาส่งมอบให้ชมรมฯ ในการประชุมเรื่องการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำและสัตว์ป่าห้วยบีคลี่ โครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ ที่บ่อปลาจ่าเต๋อสถานที่ของสส.สมพัฒน์ แก้วพิจิตร(กำนันไก่) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ แล้วนายเทอดศักดิ์ ภัทรวาณี(ช่างอั๋น) หัวหน้าฝ่ายช่าง รับผิดชอบโครงการก่อสร้างด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ ทำการแกะแบบและถอดวัสดุก่อสร้าง

แบบด่านตรวจฯห้วยบีคลี่ มีขนาด ๖ x ๗.๒๐ เมตร ทุ่นลอยรับน้ำหนักอาคารใช้ถังบรรจุน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร เชื่อมต่อกันเป็นแถวๆ แถวละ ๕ ลูก โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเหล็ก หลังคามุงด้วยเมทัลชีต กั้นห้องนอน ๑ ห้อง ขนาด ๒.๔ x ๖ เมตร ติดตั้งชั้นเก็บเครื่องนอน ๒ จุด และชั้นวางเครื่องวิทยุสื่อสาร ๑ จุด ด้านหลังอาคารสร้าง ห้องน้ำ ๑ ห้อง ขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ เมตร ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ผนังและพื้นอาคารปูด้วยแผ่นคอนกรีตสำเร็จวีวาร์บอร์ดแล้วปูทับด้วยแผ่นดูล่า ร์ฟลอร์ ทางเดินรอบแพปูด้วยไม้ ขนาดความกว้าง ๖๐ เซนติเมตร กันสาดหน้าอาคารขนาด ๙๐ เซนติเมตร X ๖๐๐ เซนติเมตร ใช้แผ่นใสสีน้ำเงิน Poly Carbonate กันรังสี UV มุมกันสาดทั้งสองด้านติดตั้งไฟเตือนหลอดประหยัดไฟ LED ด้านข้างของอาคารส่วนหน้าติดตั้งผ้าใบติดรอกสำหรับม้วนขึ้นลงเพื่อกันฝน ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร สายอากาศรอบตัวแบบแลมด้า ๕/๘ พร้อมสายสัญญาณ RG-๘ และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๕๐ วัตต์ อย่างละหนึ่งชุดติดตั้งหลังคา ประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบถอดประกอบ Knock Down เช่นเดียวกับการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๓๐ วัน สถานที่ก่อสร้างแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกทำการก่อสร้างโครงทั้งหมดและเมื่องานก่อสร้างโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงทำการขนย้ายงานก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ ไปยังหน่วยป้องกันปราบกรามการประมงน้ำจืด เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่สองต่อ จนงานแล้วเสร็จ

ในการก่อสร้างด่านตรวจฯโครงการอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ นอกจากจะต้องใช้ความทุ่มเทพยายามอย่างมากแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างด่านตรวจฯสำเร็จและยังประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ยังต้องใช้วัสดุก่อสร้างจำนวนมากด้วย ในระหว่างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นี้ยังขาดวัสดุก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่ง หากท่านใดประสงค์จะมีส่วนร่วมอนุรักษ์ห้วยบีคลี่ แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลมร่วมกัน ด้วยการบริจาควัสดุก่อสร้างที่ยังขาดแคลนอยู่ขณะนี้โปรดแจ้งสำนักงานชมรมฯโดยตรงหรือที่อยู่อินเตอร์เน็ตที่ info@thungyai.org เพื่อประสานงานให้เป็นไปตามความปรารถนาของท่าน

Share this:

CONVERSATION