image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สำรวจปรงพันปีกลางป่าลึกของผืนป่าทุ่งใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ห่างไกลจาก ผู้คนกว่าเจ็ดพันล้านคนบนโลกใบนี้ ยังมีต้นปรงโบราณขนาดสามคนโอบ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้โบราณที่กำเนิดขึ้นบนโลกนี้ก่อนจะมีไดโนเสาร์เมื่อหลาย ร้อยล้านปีก่อน ซ่อนตัวยืนยงอยู่อาศัยผ่านไฟป่าที่พล่าผลาญมานับพันปี เป็นประจักษ์พยานสำคัญของผืนป่าทุ่งใหญ่มรดกทางธรรมชาติของโลกที่มีระบบ นิเวศอันหลากหลายยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน..

Share this:

CONVERSATION