image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร: เกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๑๑๒ มกราคม ๒๕๔๔: หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสนับสนุนโรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่งแล้ว ชมรมฯก็ดำเนินการซ่อมปรับปรุงตอม่อยึดเสาวิทยุหน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่งด้านทิศตะวันตก ที่ตอม่อตอนกรีตยึดลวดสลิงที่ใช้ยึดเสาวิทยุสื่อสารของหน่วยฯลอยตัวขึ้นจากหลุมในพื้นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เสาวิทยุสื่อสารหน่วยฯล้มได้ จากเหตุที่ตอม่อคอนกรีตยึดเสาลอยขึ้นแล้วทำให้ลวดยึดเสาวิทยุหย่อนแล้วส่งผลให้เสาวิทยุสื่อสารความสูง ๔๕ เมตร เสียสมดุล

เหตุ ดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยฯเกิดความวิตกกังวลอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้หอน้ำดื่มของหน่วยฯความสูงแปดเมตรพึ่งจะโค่นล้มลง ทำให้ถังเหล็กบรรจุน้ำดื่มแตกชำรุดแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุครั้งนั้น แต่เสาวิทยุที่มีความสูงกว่ามาก มีทิศทางโค่นล้มมาทางอาคารสำนักงานหน่วยฯทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯวิตก กังวลไม่กล้าเข้าไปพักอาศัยหลับนอน และได้แจ้งเหตุดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ชมรมฯเมื่อครั้งชมรมฯภารกิจสนับสนุนส่งโต๊ะเก้าอี้นักเรียนแก่โรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่งก่อนหน้านี้

ชมรมฯจึงได้หารือขอคำแนะนำจากวิศวกรก่อสร้างที่กรุงเทพฯ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาป้องกันเหตุดังกล่าว และในที่สุดจึงตัดสินใจเลือกวิธีการเพิ่มมวลน้ำหนักกดทับตอม่อคอนกรีตที่ลอยตัว แทน การขุดหลุมรอบตอม่อคอนกรีตเดิมแล้วผูกเหล็กเทคอนกรีตใหม่หล่อทับ เพื่อเพิ่มมวลน้ำหนักตอม่อคอนกรีตยึดลวดสลิงที่ยึดเสาวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและอันตรายกว่าหากเกิดความผิดพลาดในระหว่างการขุด หลุมรอบๆตอม่อคอนกรีตเดิมเพื่อหล่อคอนกรีตใหม่ทับ

หลังจากทำการคัดเลือกหินก้อนที่มีมวลน้ำหนักประมาณสองร้อยกิโลกรัมได้จาก ห้วยโรคข้างหน่วยฯแล้ว จึงใช้รถลากจูงหินขึ้นเนินเขามายังบริเวณเสาวิทยุสื่อสาร แล้วเจ้าหน้าที่ชมรมฯและเจ้าหน้าที่หน่วยฯช่วยกันใช้ไม้ไผ่และชะแลงงัด เคลื่อนย้ายก้อนหินนั้นมาวางทับที่หัวตอม่อคอนกรีตที่ลอยตัว หลังจากจัดวางตำแหน่งก้อนหินอย่างเหมาะสมแล้ว จึงทำการทดสอบค่อยๆรั้งสายลวดสลิงยึดเสาวิทยุสื่อสารดู แล้วเพิ่มแรงรั้งสายมากขึ้นจนเห็นว่ามวลน้ำหนักก้อนหินที่เพิ่มขึ้นเพียงพอ ที่จะถ่วงน้ำหนักต้านทานแรงตึงของสายลวดสลิงแล้ว จึงเสร็จสิ้นฏิบัติการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวช่วยสร้างความมั่นใจแก่เจ้า หน้าที่ประจำหน่วยฯให้คลายความวิตกกังวล และช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและก่อความเสียหายของทรัพย์สิน ราชการและเจ้าหน้าที่ฯประจำหน่วยด้วย

Share this:

CONVERSATION