image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ประวัติ "อีแก่"

รถโตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์ หมายเลขทะเบียน ๘น๗๘๕๖ กรุงเทพมหานคร เครื่องยนต์ เบนซิน ๖ สูบ 4WD  วินช์เพลา ระยะเวลาประจำการ พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๓๖ รวม ๒๐ ปี

ประวัติความเป็นมา
ได้มาปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก สมัยหัวหน้าเกษม รัตนไชย ซึ่งเป็นหัวหน้าคนแรก เป็นรถยนต์คันเดียวในสมัยนั้นที่ใช้ขนส่งเสบียงอาหาร มาให้ผู้พิทักษ์ทุ่งใหญ่ ในเส้นทางทุรกันดาร โดยมีลุงมืดเป็นพลขับ (ปัจจุบันปลดเกษียนแล้ว)

สามารถพูดได้เลยว่า ป่าทุ่งใหญ่ อยู่ได้ทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะรถอีแก่คันนี้ จึงได้ทำเป็นอนุสรณ์ไว้เพื่อรำลึกถึงความลำบากของผู้พิทักษ์ป่าทุ่งใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้ว รวมถึงยานพาหนะคู่ชีพทุกคนฝากไว้กับรถคันนี้

Share this:

CONVERSATION