image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบผ้าห่มกันหนาว หน่วยฯเกิงสะดา, ซองกาเลีย, ตะเคียนทอง, และสาลาวะผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์และนายประสิทธิ์ แซ่เฮี๊ยบ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๒๐ ผืน จากเจ้าหน้าที่ชมรมฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ฯ หน่วยฯเกิงสะดา  ซองกาเลีย  ตะเคียนทอง  และสาลาวะ ตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนพิทักษ์ป่าของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อให้ความช่วยเหลือ พนักงาน ลุกจ้าง พิทักษ์ป่า ผู้มีรายได้น้อย ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

Share this:

CONVERSATION