image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องที่ ๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ สำนักงานเขตฯห้วยขาแข้ง ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ  YAESU รุ่น  FT-๒๘๐๐ ขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ เครื่องแรกจากจำนวน ๕ เครื่อง มูลค่ารวม ๖๕,๐๐๐ บาท ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนแก่เขตฯห้วยขาแข้ง เพื่อติดตั้งประจำรถของเขตฯห้วยขาแข้งทั้ง ๕ คัน สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทันกับภารกิจของเขตฯห้วยขาแข้งที่หนาแน่นทั้งในส่วนงานป้องกันพื้นที่ งานลาดตระเวนปราบปราม งานวิจัย งานบริหารจัดการ งานป้องกันไฟป่า ฯลฯ ซึ่งนายชัชวาล พิศดำขำ หัวหน้าเขตฯห้วยขาแข้ง ได้รับมอบไปใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว

Share this:

CONVERSATION