image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๔ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ชมรมฯได้ส่งมอบเครื่อง จีพีเอส  GPS  ยี่ห้อ  GARMIN รุ่น ๑๒ XL มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช โดยนายนิทัศน์ สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราชรับมอบ ซึ่งนับเป็นเครื่องที่๔แล้ว เพื่อให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้ใช้เป็นเครื่องมือการหาพิกัดและกำหนดตำแหน่ง ในการปฏิบัติงานการป้องกันลาดตระเวนตรวจรักษาป่าและปราบปราม เพื่อประโยชน์ในงานอนุรักษ์ป้องกันผืนป่าทุ่งใหญ่  ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION