image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

กำเนิดโครงการสร้างด่านหน่วยมหาราช ซ่งไท้


๒ มิถุนายน ๒๕๔๓ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓: เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เจ้าหน้าที่หน่วยฯห้วยซ่งไท้ ได้หารือกับชมรมฯเรื่องการบูรณะก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าหน่วยห้วยซ่งไท้ใหม่ เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมากแล้วหลังคาไม่สามารถกันฝน ฝาผนังไม่สามารถกันลมในยามหนาว เจ้าหน้าที่เข้าเวรยามกลางคืนได้รับความลำบากกอปรกับในอดีตที่ผ่านมานายเฉิน เจ้าหน้าที่หน่วยฯได้กระทำอัตตะวิบาตกรรมในด่านตรวจฯหลังนี้ จึงอยากให้ชมรมฯสนับสนุนการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าหน่วยฯให้ใหม่

ด้วยหน่วยฯห้วยซ่งไท้ตั้งอยู่ ณ ตำแหน่งที่มีความสำคัญ ทำหน้าที่ดูแลปกป้องพื้นที่ชั้นในของเขตฯทุ่งใหญ่ กอปรกับพื้นที่รอบๆหน่วยฯเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่าหนาแน่น และในอดีตที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่เนืองๆ เช่นกรณีครูซีแปดและกรณีอื่นๆดังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป ชมรมจึงเข้าให้การสนับสนุนการก่อสร้างด่านตรวจฯ เพื่อประโยชน์วัตถุประสงค์ในการพิทักษ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติของเขตฯทุ่ง ใหญ่

ด่านตรวจฯของกรมป่าไม้ก่อสร้างด้วยวัสดุที่หาได้ในพื้นที่ มีอายุการใช้งานจำกัด ชมรมฯจึงจัดทำโครงการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรงเพื่อประโยชน์ในการใช้งานระยะยาวโดยนายเทเวศร์ อุตวิชัย ทำการออกแบบ โครงสร้างเป็นเหล็กไอบีมตัวอาคารเป็นคอนกรีต และไม่ใช้ไม้ในการก่อสร้างแม้แต่แผ่นเดียว เพื่อให้ด่านตรวจฯหลังนี้เป็นด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าถาวรหลังแรกที่แข็ง แกร่งคงทนและมีอายุการใช้งานอันยาวนาน

และเมื่อนายวิศาล วาณิชกุล เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตฯทุ่งใหญ่ ในปี ๒๕๔๓ ชมรมฯจึงได้นำโครงการก่อสร้างด่านตรวจฯเข้าหารือ และได้รับความเห็นชอบอนุญาตให้ดำเนินการได้ ชมรมฯจึงประสานงานไปยังผู้สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์เพื่อขอความสนับสนุนวัสดุ ในการก่อสร้าง แล้วในต้นฤดูฝนของปีนั้นชมรมฯจึงเริ่มดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้างจำนวนนับ สิบตัน ผ่านอุปสรรคปัญหาของเส้นทางในฤดูฝนอันเป็นหนึ่งในที่สุดของตำนานเส้นทางแห่ง ป่า ในที่สุดด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท งานก่อสร้างด่านตรวจฯก็สำเร็จลงเมื่อสายฝนในปีเดียวกันนั้น

Share this:

CONVERSATION