image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ส่งและมอบกระเบื้องปูพื้น เพื่องานก่อสร้างอาคารนิทรรศการหน่วยฯมหาราช



เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้นำส่งและมอบกระเบื้องปูพื้นจำนวน ๓๔ กล่อง เพื่อปูพื้นด้านในอาคารนิทรรศการหน่วยฯมหาราช หลังจากที่ได้นำส่งหินกาบปูผนังด้านนอกอาคารเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้ว ระหว่างภารกิจขนส่งมีฝนตกตามเส้นทาง จึงทำให้กล่องกระดาษที่บรรจุกระเบื้องเปียกและชำรุด แม้ว่าเส้นทางจะมีอุปสรรคบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ฯก็สามารถนำส่งวัสดุดังกล่าวและวัสดุก่อสร้างอื่นๆถึงที่หมาย โดยมีกระเบื้องแตกชำรุดไปจำนวนสองแผ่น

นอกจากวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมชาติสัตว์ป่าของเขตฯทุ่งใหญ่แก่นักท่องเที่ยว และผู้สนใจแล้ว อาคารดังกล่าวยังถูกใช้ประโยชน์เป็นที่พักค้างแรมอีกด้วย ดังเช่นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอดีตหัวหน้าไพบูลย์ เศวตมาลานนท์ ผู้เริ่มงานก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้เข้าอาศัยค้างแรมเป็นท่านแรกแล้ว และเมื่อเร็วๆนี้คณะขนหีบบัตรเลือกตั้งหมู่บ้านจะแกก็ได้อาศัยพักค้างแรมในระหว่างฤดูฝนด้วย

Share this:

CONVERSATION