image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การประชุมเริ่มต้นการปฏิบัติงานภาคสนามงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ เปิดแคมป์เสือ๑๓.๑๕ น. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เมื่อหัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด เดินทางมาถึงหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชแล้ว จึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ  เจ้าพ่อ(ฤๅษี)ทุ่งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมการดำเนินงานปฏิบัติงาน วิจัยเสือภาคสนามเขตฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ซึ่งจะเริ่มต้นการดำเนินงานในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นี้ จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๙

แล้วจึงประชุมเปิดแค็มป์เสือเขตฯทุ่งใหญ่ กล่าวขอบคุณหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ที่เดินทางมาร่วมให้ความรู้จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานภาคสนามแก่เจ้า หน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และวางแผนการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ที่สนับสนุนกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการดำเนินงานวิจัย และชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกที่จัดงบประมาณสนับสนุนโครงการสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้

พร้อมทั้งกล่าวพูดถึงความสำคัญของงานวิจัยเสือซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรก ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งเขตฯร่วมในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลความรู้ที่จะได้จากงานวิจัยนี้ มาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่งของเขตฯทุ่งใหญ่ในอนาคตต่อไป และกล่าวให้กำลังใจแก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานดำเนินงานวิจัยตลอดสองเดือนข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่มุ่งหวังไว้

หลังจากที่หัวหน้าฯเอิบ เชิงสะอาด ได้ทำการประชุมเปิดแค็มป์เสือเสร็จสิ้นแล้ว หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญและผู้ช่วยฯสมโภชน์ จึงทำการบรรยายให้ความรู้ข้อมูลนิเวศวิทยาเสือโคร่งในหลายหัวข้อ อาทิ พื้นที่การกระจายพันธุ์ของเสือโคร่ง บทบาทหน้าที่ของเสือโคร่งในระบบนิเวศ  สาเหตุและปัจจัยคุกคามที่ทำให้ประชากรเสือโคร่งลดลง ทำไมจึงต้องอนุรักษ์เสือโคร่ง ข้อมูลเสือโคร่งจากงานวิจัยเสือโคร่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ฯลฯ รวมทั้งเทคนิคการวิจัยเสือโคร่งเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุม

และในช่วงท้ายของการบรรยาย หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ได้ฉายภาพแสดงประกอบเกี่ยวกับผลงานวิจัยเสือที่ Professor Sean ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการติดปลอกคอ จีพีเอส(GPS collar) ของเสือโคร่งเขตฯห้วยขาแข้ง แสดงให้เห็นพฤติกรรมการเดินทางใช้พื้นที่ของเสือโคร่งที่เดินทางรอบพื้นที่อาศัยครอบครอง (home range) ครบหนึ่งรอบใน ๑๕ วัน โดยโปรแกรมแสดงผลให้เห็นเป็นจุดสีที่เคลื่อนที่ไปบนแผนที่ของเขตฯห้วยขาแข้ง ซึ่งข้อมูลที่หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ นำมาแสดงและบรรยายประกอบนี้ พึ่งได้รับมาและนำมาบรรยายแสดงที่เขตฯทุ่งใหญ่เป็นครั้งแรก และได้สร้างความสนใจและความตื่นตัวในการเรียบรู้เรื่องเสือโคร่งแก่เจ้า หน้าที่ทีมเสือทุ่งใหญ่เป็นอย่างมากด้วย

Share this:

CONVERSATION