image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๑ ตอนที่ ๓๖ กันยายน ๒๕๔๙: หลังกินมือเช้าที่โรงครัวข้างห้วยซ่งไท้แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ฯร่วมกันขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือจากยานพาหนะเก็บไว้ที่อาคารสำนักงานหน่วยฯ  ซึ่งมีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งอยู่ข้างๆ  หม่องโจ่-เจ้าหน้าที่หน่วยฯมหาราช อายุ ๔๙ ปี ที่พึ่งจะมีโอกาสเห็นกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อสามวันก่อน เมื่อครั้งที่ได้ติดตามชมรมฯไปรับอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม ก็แยกย้ายหิ้วข้าวของส่วนตัวซึ่งใช้เงินเดือนเกือบทั้งหมดในเดือนนี้ซื้อหามา มีทั้งเสื้อเหลือง กางเกงตัวใหม่ ผ้านวม ของกินของใช้ ฯลฯ แล้วจึงทำการถวายสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลและขออนุญาตในการดำเนินงาน ก่อนลงมือกำหนดจุดติดตั้งจานและอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมที่ข้างเสาธงชาติหน้า อาคารสำนักงานหน่วยฯ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาและเป็นจุดสูงสุดในพื้นที่หน่วยฯมหาราช รองจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่บนยอดเขาหน้าสำนักงานหน่วยฯ

เมื่อเลือกตำแหน่งที่คิดว่าเหมาะสมได้แล้ว การติดตั้งฐานรากที่ใช้เสาปูนคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักเสาละห้าสิบกิโลกรัมก็เริ่มต้นขึ้น ลุงพนมหัวหน้าหน่วยฯเซซาโว่ที่ ค้างแรมอยู่รอหัวหน้าหน่วยจะแกและแม่กะสะพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งมีแผนปฏิบัติสนธิกำลังลาดตระเวนพื้นที่ทุ่งใหญ่ชั้นในลงมือช่วยเจาะรู เสาปูนคอนกรีต เพื่อฝังพุกยึดนอตร้อยฐานเสาเหล็กรับจานดาวเทียม เนื่องจากเสาปูนคอนกรีตมีความแกร่งมาก สว่านไฟฟ้าไม่สามารถเจาะทะลวงรูในเนื้อเสาคอนกรีตได้ตามขนาดและความลึกที่ ต้องการ จึงต้องใช้ตะปูคอนกรีตและค้อนเสริมอีกแรง เวลาผ่านไปกว่าชั่วโมงจึงทำการเจาะรูทั้งสี่สำเร็จ

หลังจากทำการฝังพุกยึดนอตลงในรูแล้ว จึงทำการเคลื่อนย้ายเสาปูนคอนกรีตไปวางในตำแหน่งที่ได้ขุดเตรียมและปรับระดับไว้ เช็คระดับน้ำแล้วจึงติดตั้งขาเหล็กชุบกัลวาไนซ์กันสนิม (GALVANIZE) สำหรับรับเสาและจานดาวเทียม แล้วทำการเช็คระดับน้ำอีกครั้ง แล้วจึงติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์กันสนิมและขายึดยันเสาทั้งสี่ด้าน เช็คระดับน้ำแล้วทำการขันนอตยึดขาเหล็กยึดยันเสาทั้งทั้งหมดจนแน่นหนามั่นคง

การเช็คระดับน้ำนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนนี้ เนื่องจากจะส่งผลต่อการปรับทิศทางจานดาวเทียมต่อไปในภายหลัง ซึ่งหากระดับฐานรากเกิดความคลาดเคลื่อนจากแนวระนาบและดิ่งแล้ว การปรับจานดาวเทียม(Satellite Dish Pointing) เพื่อหาตำแหน่งดาวเทียมจะเกิดความยุ่งยากอย่างมาก ดังนั้นตลอดระยะเวลาห้าวันของความพยายามในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมครั้งนี้ เครื่องมือวัดระดับน้ำจึงถูกหยิบใช้งานในทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง

แล้วจึงทำการติดตั้งขายึดหัวอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเข้ากับจานดาวเทียม ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Unit) ซึ่งประกอบด้วยหัวรับสัญญาณ (LNB) และหัวส่งสัญญาณ (BUC) เข้ากับขายึด เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าที่ดีแล้วจึงทำการปรับทิศทางหัวรับส่งสัญญาณ ไปที่ตำแหน่งสิบนาฬิกาตามที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้ง

แล้วใช้เข็มทิศทำการมองหาตำแหน่งทิศทางของดาวเทียมที่มุมระนาบ A-Z ที่ตำแหน่ง ๑๒๐ องศาหรือสี่นาฬิกา มุมเงยที่ประมาณ ๖๐ - ๖๒ องศา ซึ่งตำแหน่งทิศทางของดาวเทียมเป้าหมายอยู่ในทิศทางหลังอาคารสำนักงานหน่วยฯ ซึ่งมีภูเขาโป่งบอนกั้นขวางอยู่นั่นเอง

เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์จานรับส่งสัญญาณเรียบร้อยแล้ว จึงทำการเชื่อมสายสัญญาณแบบ RG-6 จากหัวอุปกรณ์รับส่งสัญญาณมายังกล่องรับสัญญาณ (Terminal Consumer Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตั้งในอาคาร (Indoor Unit) ต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คด้วยสายสัญญาณเครือข่ายแบบ 4 PAIR CAT-5E โดยใช้หัวต่อแบบ RJ-45 เข้าสายแบบไขว้ (Cross  Cable) ซึ่งติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบระดับสัญญาณของอุปกรณ์ระบบไว้แล้ว

เป็นที่น่าผิดหวังเมื่อการดำเนินงานตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายของวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากอุปกรณ์จานรับส่งสัญญาณ ไม่สามารถติดต่อกับสื่อสารกับดาวเทียมเป้าหมายที่ต้องการได้เลย จึงทำการตรวจสอบมุมก้มเงยของจานรับส่งสัญญาณดาวเทียมอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจ แต่ก็ไม่เป็นผล

หลังจากการตรวจสอบสภาพภูมิศาสตร์อีกครั้งและปรึกษาหารือกันแล้ว คณะทำงานลงความเห็นว่าตำแหน่งทิศทางดาวเทียมเป้าหมายนั้น น่าจะถูกเขาโป่งบอนบดบัง(ภาพประกอบด้านล่าง: หน่วยฯ มหาราชอยู่ในหุบเขาในพื้นที่วงกลมสีน้ำเงิน ทิศทางดาวเทียมไปตามเส้นสีแดง) จึงทำการขนย้ายท่อ คสล.นำหนักกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัมที่ถูกวางทิ้งไว้ที่ด้านหลังอาคาร ด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่ามหาราช ซึ่งเป็นวัสดุที่พอหาได้มาใช้ทำเป็นฐานชูเสาจานดาวเทียม แล้วจึงทำการขนย้ายติดตั้งประกอบชุดเสาและจานดาวเทียมใหม่อีกครั้ง และกว่าที่คณะทำงานจะดำเนินการติดตั้งใหม่สำเร็จก็เย็นค่ำพระอาทิตย์ใกล้จะ ลับเหลี่ยมเขาแล้ว แล้วความคาดหวังก็พังทลายไปกับแรงงานตลอดทั้งวันนี้ เมื่อความพยายามครั้งที่สองนี้ไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่น้อย

ความล้มเหลวในวันที่หนึ่งทำให้คณะเจ้าหน้าที่ผิดหวังไปตามๆกัน หารือกันว่าวันพรุ่งนี้จะทำการชูเสาจานดาวเทียมให้สูงขึ้นกว่านี้ ก่อนเดินลงจากเขาด้วยความอ่อนระโหยโรยแรงจากการรื้อประกอบขนย้ายอุปกรณ์ตลอดทั้งวัน หลังกินมื้อค่ำแล้วแยกย้ายกันพักผ่อนเอาแรงไว้สู้งานต่อ.. ตลอดทั้งวันและคืนนั้นฝนไม่ตกเลย

เช้าวันที่สอง คณะเจ้าหน้าที่ฯมุ่งมั่นดำเนินงานต่อโดยทำการขนย้ายถังเหล็กบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ที่ชำรุด ขึ้นเขามาทำเป็นฐานชูเสาจานดาวเทียม ซ้อนทับด้วยถังบรรจุน้ำมันเครื่องเก่าขนาด ๒๐๐ ลิตร ที่ถูกทิ้งอยู่หลังโรงรถ แล้วซ้อนทับชั้นสุดท้ายด้วยฐานเสาปูนคอนกรีตน้ำหนักร้อยกิโลและชุดเสาจานรับดาวเทียม ทำให้ความสูงจากจานดาวเทียมถึงพื้นดินสูงประมาณ ๕ เมตร แล้วทำการทดสอบสัญญาณหลังหันทิศทางตำแหน่งจานดาวเทียมแล้วกว่าจะแล้วเสร็จก็เที่ยงวันพอดี ความพยายามในครั้งนี้เริ่มส่งความหวังรำไรเมื่อหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงตัวเลขระดับความเข้มสัญญาณ แต่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ ซึ่งสร้างความยินดีแก่ทีมงานทำให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นหลังจากที่จิตใจห่อเหี่ยวมาก่อนหน้านี้

หลังกินมื้อที่ยงแล้ว จึงเดินขึ้นเขาช่วยกันรื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆลง แล้วทำการก่อสร้างใหม่อีกครั้งโดยเพิ่มความสูงขึ้น คราวนี้เราหาถังบรรจุน้ำดื่มพีวีซีขนาดสองพันลิตรได้เพิ่มมาอีกหนึ่งลูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสูงขอจานดาวเทียมจากพื้นขึ้นไปอีกรวมเป็น ๗ เมตร แล้วเริ่มทำการก่อสร้างหอชูเสาจานดาวเทียมใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่สี่ใน บ่ายวันนั้น แต่เมื่อความสูงเพิ่มมากขึ้น คนที่ทำงานอยู่ด้านบนสุดที่ต้องคอยปรับทิศทางจานดาวเทียมก็เริ่มไม่ปลอดภัย เนื่องจากวัสดุต่างๆที่นำมาใช้สร้างหอนั้นไม่มีความแข็งแรงและหน้าสัมผัสของ วัสดุต่างๆที่หาได้และนำมาใช้นั้นเข้ากันไม่สนิท ทำให้หอโอนเอนไปมา เชือกขนาดใหญ่หลายเส้นจึงถูกนำมาพันยึดที่โคนเสาจานรับดาวเทียม ในลักษณะเดียวกับสายลวดสลิงตรึงเสาวิทยุสื่อสาร แล้วผูกมัดปลายเชือกตามมุมก้มลงจากโคนเสาจานดาวเทียมกับต้นไม้และเสาอาคาร ที่อยู่ข้างเคียง เพื่อความมั่นคงและมั่นใจของผู้ที่ทำงานอยู่ที่ยอดหอ และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

ความพยายามในครั้งที่สี่นี้ยิ่งสร้างความหวังให้แก่ทีมงานติดตั้งมากขึ้น เมื่อเกิดมีลมกรรโชกในหุบเขาบริเวณพื้นที่รอบๆหน่วยฯมหาราชจนยอดไม้ใหญ่ไหวเอนไปทั่วสันเขาในช่วงเย็น ขณะที่เจ้าหน้าที่เทคนิคกำลังตรวจวัดระดับสัญญาณอยู่ แล้วซอฟท์แวร์ที่ใช้ตรวจวัดระดับสัญญาณดาวเทียมก็พุ่งสูงขึ้นจนล้นจอภาพ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า หลังจากลมที่พัดกรรโชกในช่วงสั้นๆนั้นสงบแล้ว ความเข้มสัญญาณที่รับได้ก็ลดลงตามไปด้วยและกลับไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ใช้งาน คณะทำงานจึงปรึกษาหารือกันว่าวันพรุ่งนี้จะลองย้ายตำแหน่งเสาจานดาวเทียม แล้วเดินลงจากเขาด้วยความหวังมากกว่าเมื่อค่ำวานนี้ขณะที่ดวงตะวันลับเหลี่ยมเขาแล้ว

เช้าวันที่สาม หลัง กินมื้อเช้าแล้ว คณะเจ้าหน้าที่ฯได้ทำการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์น้ำหนักร้อยกว่ากิโลกรัมลงจาก ความสูง ๗ เมตร ซึ่งต้องใช้กำลังและความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แล้วทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสารับจานดาวเทียมใหม่ โดยขยับไปยังตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะดีกว่าตำแหน่งเดิมซึ่งมีพื้นที่อยู่จำกัด รอบๆอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่บนเนินเขา หลังจากใช้ความพยายามหลายชั่วโมงจนถึงเที่ยงวันและทำการทดสอบสัญญาณแล้ว แม้ว่าจานดาวเทียมจะรับสัญญาณจากดาวเทียมเป้าหมายได้ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้งานได้ จึงทำการรื้อถอนอุปกรณ์ทั้งหมดลงแล้วเปลี่ยนย้ายตำแหน่งอีกครั้งในช่วงบ่าย ซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน ค่ำวันนั้นทีมงานเจ้าหน้าที่ฯเดินลงจากเขาด้วยความเหนื่อยล้าและท้อแท้ที่ เกิดจากความผิดหวังในความพยายามครั้งที่หกของวันที่สามในภารกิจครั้งนี้

เช้าวันที่สี่ คณะเจ้าหน้าที่ฯลองย้ายตำแหน่งตั้งเสาจานดาวเทียมอีกครั้งเป็นครั้งที่ ๗ โดยรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดลงแล้วทำการก่อสร้างใหม่ แต่ความพยายามในครั้งนี้ก็ยังไม่เป็นผล แม้จะเกิดเหตุการณ์ลมพัดกระโชกไปทั่วหุบเขาจนไม้ใหญ่ไหวเอนเป็นครั้งที่สอง ซึ่งส่งผลให้ค่าตัวเลขระดับสัญญาณที่หน้าจอคอมพิวเตอร์พุ่งสูงขึ้นจนล้นจอภาพอีกครั้งแล้วตัวเลขก็ตกวูบลง ไม่ว่าจะปรับทิศทางจานรับส่งสัญญาณดาวเทียมอย่างไร ก็ไม่สามารถรับค่าความเข้มของสัญญาณในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในการใช้งานได้ ข้าฯจึงชักชวนนายจิตติและลุงพนม หัวหน้าหน่วยฯมหาราชและเซซาโว่ เดินเท้าขึ้นเขาลานจอด ฮ. หน้าหน่วย เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ในการตั้งอุปกรณ์ทดสอบ แต่ทัศนะวิสัยภูมิประเทศบนยอดเขานั้นก็ไม่เอื้ออำนวยเช่นกัน นอกจากอยู่ในโอบล้อมหุบเขามองเห็นเขาโป่งบอนที่ขวางกั้นดาวเทียมเป้าหมายในทิศทางเดียวกันแล้ว ยังมีแนวต้นไม้สูงใหญ่เรียงแถวตั้งกำแพงเป็นอุปสรรคอีกด้วย

หลังจากหารือกันแล้ว จึงทำการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ลงอีกครั้งแล้วขนย้ายขึ้นรถตองห้ายานพาหนะเขตฯทุ่งใหญ่พร้อมด้วยแบตเตอร์รี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า(Inverter) น้ำ ดื่มและข้าวห่อใส่ถุงพลาสติก มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเขาดงวี่ เพื่อหาสถานที่เหมาะสมในการทดสอบอุปกรณ์เพื่อความมั่นใจและคลายความสงสัยต่อ สมมุติฐานที่ว่า หอชูเสาจานดาวเทียมความสูง ๗ เมตร นี้ ยังมีระดับความสูงไม่พอทำให้มุมเงยของจานต่ำกว่าสันเขาโป่งบอนซึ่งบดบังดาว เทียมเป้าหมายอยู่ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าความพยายามเพื่อแสวงหาความชัดเจนต่อสมมุติฐานนี้ไม่ ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่สามารถหาสถานที่เหมาะสมตลอดระยะทาง ๑๒ กิโลเมตรขึ้นเหนือจากหน่วยฯมหาราชได้

หลังจากเดินทางกลับมาถึงหน่วยฯมหาราชในช่วงบ่ายแล้ว คณะทำงานฯประชุมหารือและลงความเห็นที่สอดคล้องกันว่า อุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดสี่วันของความพยายามถึงเจ็ดครั้งนั้น น่าจะมีสาเหตุมาจากจานรับส่งสัญญาณดาวเทียมยังไม่อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นดาวเทียมเป้าหมายได้อย่างชัดเจน(Line of sight) การ เปลี่ยนย้ายหาตำแหน่งที่ตั้งจานดาวเทียมใหม่อาจแก้ไขอุปสรรคนี้ได้ จึงทำการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ลงแล้วย้ายไปก่อสร้างที่ตำแหน่งใหม่ที่ด้านข้าง อาคารบ้านพักข้างอาคารสำนักงานหน่วยฯ ด้วยความชำนาญในการรื้อถอนและประกอบอุปกรณ์ตลอดสี่วันที่ผ่านมา ทำให้การก่อสร้างหอชูเสาจานดาวเทียมในความพยายามครั้งที่แปดก่อสร้างเสร็จ ก่อนค่ำวันนั้น แต่หลังจากที่ทำการทดสอบสัญญาณแล้ว แม้จะได้ผลที่ดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานใช้งานได้อยู่ดี คณะเจ้าหน้าที่เดินลงจากเขาในเย็นวันที่สี่นั้นด้วยความผิดหวังและเริ่ม ท้อแท้มากว่าทุกวันที่ผ่านมา

นับเป็นโชคดีที่ในเย็นวันนั้น นายบุญชัย แสนทรัพย์สิน เจ้า หน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้ควบคุมยานพาหนะเขตฯทุ่งใหญ่พร้อมด้วยเสบียงอาหารและ หัวหน้าหน่วยฯจะแกและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง มายังหน่วยฯมหาราชเพื่อสนธิกำลังงานลาดตระเวนป่ากับหน่วยฯเซซาโว่ หลังจากประชุมหารือแล้ว กำลังสนับสนุนตกลงจะร่วมภารกิจในการก่อสร้างหอชูเสาจานดาวเทียมในวันรุ่ง ขึ้น คณะทำงานจึงตัดสินใจที่จะก่อสร้างหอดาวเทียมชั่วคราวความสูงสิบเมตรที่ ตำแหน่งสุดท้าย ด้วยหวังว่าจานรับส่งสัญญาณดาวเทียมจะสูงจากพื้นดินมากพอที่จะมองเห็นดาว เทียมเป้าหมายที่อยู่หลังสันเขาโป่งบอน

ค่ำ คืนนั้น ข้าฯนอนครุ่นคิดคนเดียวอยู่ในมุ้งสี่หูที่ผูกกับระเบียงบนโรงครัวหน่วยฯข้าง ห้วยซ่งไท้ ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในความพยายามก่อสร้างหอชูเสาจานดาวเทียม ตลอดสี่วันที่ผ่านมา และหวังว่าความพยายามในวันพรุ่งนี้จะประสบความสำเร็จ มิเช่นนั้นแล้ว ข้าฯคงต้องปีนขึ้นเสาวิทยุหน่วยฯที่มีความสูง ๔๕ เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของหน่วยฯมหาราชเพื่อทำการติดตั้งจานดาวเทียม ด้วยอุปกรณ์พิเศษที่น้องโก้ผู้ซึ่งเดินทางกลับออกไปจากทุ่งใหญ่เมื่อบ่าย วันนี้ พร้อมกับนายแป๊ะน้องกุ้งใบเตยนายเอ๊ะและลุงสนม แจ้งให้ช่างอั๋นผลิตมาให้ ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายที่อาจช่วยให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ และสืบสานความฝันก้าวแรกที่จะร้อยรัดเชื่อมโยงการสื่อสารผืนป่ามรดกโลกไว้ ด้วยกัน

Share this:

CONVERSATION