image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบอุปกรณ์เดินป่า-รองเท้าจังเกิลบู๊ตระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗  ชมรมฯได้มอบรองเท้าบู๊ตจังเกิล ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเดินป่าแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ จำนวน ๑๐ คู่  ตามโครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ทุ่งใหญ่ของชมรมฯเพื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ได้นำไปใช้งานแทนของเดิมที่ชำรุดหรือที่ยังขาดแคลนอยู่ และเป็นการสนับสนุนกำลังใจแก่ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจป่าผู้มีรายได้น้อย

การสนับสนุนมอบรองเท้าบู๊ตยางและรองเท้าจังเกิลเดินป่าเป็นหนึ่งใน โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นที่ขาดแคลนของชมรมฯ ซึ่งชมรมฯได้ทยอยนำส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างเพื่อเจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ใน งานลาดตระเวนตรวจป่าและงานด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงานเรื่อยมา อีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาผืน ป่าทุ่งใหญ่อีกด้วย

Share this:

CONVERSATION