image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯตะเคียนทองวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ชมรมฯได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง เพื่อเป็นแหล่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานบริสุทธิ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ระบบวิทยุสื่อสารของหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง โดยนายวสันต์ สวัสดิ์สาย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง ได้ร่วมภารกิจและประสานงานการดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี และชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารแบบมือถือพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด แก่หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง เพื่อใช้ภารกิจงานราชการป้องปรามและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าและตัดไม้ บริเวณพื้นที่ป่าแนวตะเข็บชายแดนไทยพม่า เพิ่มเติมด้วย

Share this:

CONVERSATION