image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

งานสร้างห้องน้ำหน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑ ชมรมฯส่งมอบวัสดุก่อสร้างห้องน้ำหน่วยพิทักษ์ป่าแม่กะสะ แก่นายประพนธ์ หอฉอย หัวหน้าหน่วยฯเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาค้างแรมที่หน่วยฯ เนื่องจากที่หน่วยฯนี้ไม่มีห้องน้าห้องสุขา ผู้ที่ค้างแรมที่หน่วยฯนี้จึงต้องอาศัยวิธี "เข้าทุ่ง" ซึ่งเป็นการไม่สะดวกโดยเฉพาะสุภาพสตรีและอาจเป็นการแพร่ระบาดเชื้อโรคได้ การก่อสร้างห้องน้ำหน่วยฯแม่กะสะนี้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยฯแม่กะสะและจะแก

Share this:

CONVERSATION