image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม GPS เครื่องที่ ๑ หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ชมรมฯได้มอบเครื่องจีพีเอส GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น ๑๒XL มูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท แก่หน่วยพิทักษ์ป่าจะแก โดยนายจิตติ สวัสดิ์สาย รับมอบไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้จัดทำแผนที่ไร่ข้าวหมุนเวียนของราษฎรบ้านจะแก ซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านจะแกและลดข้อขัดแย้งกับทางราชการในอนาคต และเครื่องมือนี้ยังจะนำไปใช้สนับสนุนงานลาดตระเวนป่าป้องกันพื้นที่ทุ่งใหญ่ด้วย เครื่องจีพีเอสเครื่องนี้ นับเป็นเครื่องจีพีเอสเครื่องแรกที่ชมรมฯจัดหามาสนับสนุนมอบแก่เขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งชมรมฯจะได้พยายามหาความสนับสนุนมาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไปตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือพิทักษ์ป่าชอง ชมรมฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยที่นับวันจะยิ่งมีความ สำคัญจำเป็นในการปฏิบัติงานมากขึ้นเรื่อยๆ

Share this:

CONVERSATION