image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องยนต์ดีเซล โรงเรียนบ้านอุ่นรักเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภคม ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้แวะเยี่ยม ร.ร. บ้านอุ่นรัก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ให้การศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในพื้นที่ โดยไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่าย และจัดอาหารกลางวันฟรีแก่เด็กนักเรียน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตามคำเชิญของ    Mrs. Didi Devamala    ผู้บริหาร ร.ร บ้านอุ่นรัก ระหว่างที่ ชมรมฯ ภารกิจงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แก่หน่วยพิทักษ์ป่าสะเนพ่อง ซึ่งอยู่ใกล้เคียงในพื้นที่ เพื่อช่วยตรวจสอบรถยนต์กระบะของ ร.ร. ที่เครื่องยนต์ชำรุด จอดรอการซ่อมอยู่ที่อู่ซ่อมรถใกล้ ร.ร. ทำให้ ร.ร. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ จากบริษัทให้เช่ารถ ในราคาวันละ ๑,๒๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท

จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องยนต์ชำรุดเสียหายมาก ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การหาเครื่องยนต์ใหม่มาติดตั้ง เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ชมรมฯจึงได้ประสานงานหาผู้สนับสนุนเครื่องยนต์เพื่อซ่อมแซม รถยนต์ของ ร.ร. ซึ่งมีอยู่เพียงคันเดียวนี้ แม้จะเป็นรถเก่า สภาพทรุดโทรม แต่ก็ยังสามารถทำหน้าที่ขนส่งอาหาร อุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ผู้มีจิตเมตตามอบให้ อีกทั้ง รถกระบะคันนี้ ยังทำหน้าที่ ขนส่งนักเรียนของโรงเรียนเดินทางไกล ไปกลับ ระหว่างจาก ก.ท.ม. ไปยัง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  เพื่อร่วมกิจกรรมการศึกษาและงานแสดงของนักเรียน อยู่เป็นประจำ

Share this:

CONVERSATION