image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ (เขาพระฤๅษี) ระยะที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ตอนที่ ๑๒๓ ก.พ. ๔๘
ออกเดินทางพร้อมคณะนายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ที่เดินทางมาจาก อ.กัณทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น. ถึงหน่วยฯทิขุเมื่อเวลา ๒๒.๓๐ น. กางเต็นท์ ๓ หลัง ที่สนามหน้าเสาธง ระหว่างทางผ่านบ้านทุ่ง เห็นแสงและควันไฟตามทุ่งและแนวชายป่า และข้างทางรถอยู่ทั่วไป เกือบทั้งหมดคงเป็นไฟที่ถูกชาวไร่จุดขึ้น

๒๔ ก.พ. ๔๘
คณะฯตื่นนอนกันแต่เช้า อากาศเย็นสบาย เสียงนกร้องเจี๊ยวจ๊าวอยู่บนภูเขาหน้าหน่วยปลุกให้ทุกคนตื่นมาดู นายประนุชนำกล้องดูนกมาตั้งบนสามขา เล็งไปที่ฝูงลิงบนยอดไม้ตรงไหล่เขา ให้คณะนายแพทย์ภูมินทร์ดู หลังจากใส่บาตรพระธุดงค์ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำตั้งแต่ปีที่แล้ว จึงออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าเขตฯทุ่งใหญ่ เมื่อถึงเขตฯทุ่งใหญ่เมื่อเวลาประมาณแปดโมงเช้าแล้ว เจ้าหน้าที่ชมรมฯนำคณะนายแพทย์ภูมินทร์เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการของเขตฯและให้ คำบรรยายข้อมูลเขตฯทุ่งใหญ่เบื้องต้นรวมถึงอนุสรณ์ "อีแก่" ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หัวหน้าฯเอิบ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฯ และกินมื้อเช้าที่โรงอาหารสำนักงานเขตฯ แล้วจึงทำการขนย้ายสัมภาระอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ จากรถนายแพทย์ภูมินทร์ย้ายไปลงรถของเขตฯทุ่งใหญ่ แล้วคณะจึงออกเดินทางพร้อมกับหัวหน้าฯเอิบ และแม่กะสะ ๑ นายเจริญ มะลิซ้อน เมื่อเวลาประมาณ สิบโมงเช้า

ประมาณห้าโมงเย็น คณะเดินทางมาถึงเขาพระฤๅษี พี่อ๋อยแยกขึ้นเขานำวัสดุก่อสร้างสถานีวิทยุแม่ข่ายทุ่งใหญ่ขึ้นเขาไปกับพี่นก คณะที่เหลือมุ่งหน้าต่อไปหน่วยฯเซซาโว่ ค่ำนั้นคณะเจ้าหน้าที่เขตฯและทีมงานหารือร่วมกันถึงแผนงานก่อสร้างสถานีวิทยุแม่ข่ายทุ่งใหญ่ ตลอดจนแผนงานโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งใหญ่อื่นๆที่กำลังดำเนินการอยู่และในอนาคต เมื่ออุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อยๆอากาศเริ่มหนาวเย็น คณะฯจึงแยกย้ายกันเข้าที่พัก บ้างนอนในเต็นท์ บ้างนอนในเปลที่ผูกไว้ข้างห้วย บ้างก็ขึ้นเรือนนอน

๒๕ ก.พ. ๔๘
หลังข้าวต้มมื้อเช้า เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้ชี้แจงเจ้าหน้าที่เขตฯและทีมงานก่อนขึ้นเขาเริ่มงานก่อ สร้างสถานีวิทยุแม่ข่ายทุ่งใหญ่ แจ้งให้ทราบถึงความสำคัญของระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารที่ชมรมฯและเขตฯทุ่ง ใหญ่ ได้ร่วมกันเริ่มทำการพัฒนาปรับปรุงจัดหาและติดตั้งแก่หน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ซึ่งเครือข่ายวิทยุสื่อสารนี้เปรียบเสมือนโครงกระดูกของเขตฯทุ่งใหญ่ จะยังประโยชน์ต่อการบริหารจัดการผืนป่าทุ่งใหญ่ งานป้องกัน งานอนุรักษ์ งานวิจัย และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับทุกคนที่ทำงานอยู่ในผืนป่านี้ งานก่อสร้างสถานีวิทยุแม่ข่ายทุ่งใหญ่ เปรียบเสมือนหัวใจของระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสาร จะทำหน้าที่เชื่อมโยงร้อยรัดทุกส่วนของสถานีวิทยุของหน่วยพิทักษ์ป่าต่างๆ ของเขตฯทุ่งใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดถนนของการติดต่อสื่อสารในอากาศที่มองไม่เห็น แต่สามารถได้ยิน เป็นพลังอำนาจที่มีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารหนึ่งเดียวในเขตฯทุ่งใหญ่ อย่างแท้จริง
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ที่คณะเจ้าหน้าที่ฯทั้ง ๓๒ นาย ได้มาร่วมประชุมอยู่ ณ สถานที่นี้ และกำลังจะเริ่มต้นงานก่อสร้างสถานีวิทยุแม่ข่ายทุ่งใหญ่ในวันนี้บนเขาพระ ฤๅษี ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของเส้นทางรถใจกลางผืนป่านี้ และต้องใช้เวลาอีกหลายวันที่จะต้องทนร้อนทนหนาวและเห็ดเหนื่อย รวมทั้งต้องร่วมกันทุ่มเทฟันฝ่าอุปสรรคอีกมาก เพื่อที่จะร่วมกันสานฝันที่พวกเราต่างรอกันมานานให้เป็นจริง สถานีวิทยุแม่ข่ายทุ่งใหญ่นี้ จะถูกก่อสร้างขึ้นภายใน ๕ วัน ซึ่งอาจนับเป็นครั้งแรกในประเทศที่จะมีการก่อสร้างสถานีวิทยุหรือหน่วยฯใน ระยะเวลาอันสั้นเพียงเท่านี้ ในสถานที่ทุรกันดารและยากลำบากบนยอดเขาในผืนป่าที่เป็นตำนานแห่งป่านี้ ดังนั้น ทุกท่านควรได้รับความภูมิใจและภาคภูมิที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ อันสำคัญยิ่งนี้ ซึ่งสืบต่อไปในภายภาคหน้า คงไม่มีการสนธิกำลังเพื่อร่วมภารกิจงานในลักษณะนี้อีกแล้ว ขอให้ทุกท่านได้ทุ่มเทกำลังกายและใจอย่างเต็มที่ ร่วมกันเขียนอีกหน้าหนึ่งของตำนานแห่งทุ่งใหญ่ เพื่อความสำเร็จและประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป

แล้วคณะเจ้าหน้าที่ฯจึงช่วยกันขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสถานีวิทยุฯ ที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้ส่งรถหกล้อมาช่วยลำเลียงขนส่งจากสำนักงานชมรมฯหลายเที่ยวก่อนหน้านี้ ขึ้นรถบรรทุก เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ออกเดินทางพร้อมชิ้นส่วนของสถานีวิทยุฯขึ้นเขาไปเมื่อสายของวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เมื่อมาถึงตีนเขา คณะเจ้าหน้าที่ฯทำการขนย้ายชิ้นส่วนต่างๆของสถานีฯ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เดินเท้าขึ้นเขา และเมื่อทุกชิ้นส่วนของสถานีฯถูกลำเลียงขึ้นยอดเขาแล้ว  หลังจากพักเหนื่อยช่วงสั้นๆแล้ว จึงช่วยกันเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต่างๆลงไปยังไหล่เขาตำแหน่งก่อสร้าง ช่างอั๋นทำหน้าที่สั่งการให้ตั้งนั่งร้านโครงเหล็กสองชั้นทั้งสองตัวที่ขอยืมมาจากนายวีรศักดิ์(ปื๊ด) บ้านท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี แล้วจึงทำการตั้งเสาเอกและเสาเหล็กรับน้ำหนักอาคารที่เหลือ รวมทั้งสิ้น ๘ ต้น ช่างอั๋นทำหน้าที่อย่างหนัก ถ่ายหาระดับดิ่งเสาทุกต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ฯเป็นลูกมือ ยืนประจำแต่ละเสา คอยขยับเสาไปทางซ้าย - ขวา หน้า - หลัง ตามคำสั่ง แล้วจึงทำการประกอบยึดโครงเหล็กอาคารสถานีฯด้านหน้าเมื่อเสร็จแล้วจึงช่วยกันยกตั้งขึ้น หลังจากนั้น จึงประกอบคานรับน้ำหนักอาคารพร้อมตั้งเสาอาคารด้านหลังแล้วยึดคานบนรัดหัวเสาอาคารทั้งสี่ด้าน พร้อมกับประกอบเสาและคานรับน้ำหนักระเบียงหลัง เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ช่างอั๋นทำการตรวจสอบดิ่งเสาและระดับอาคารอีกครั้ง แล้วจึงประกอบคานเหล็กรับน้ำหนังพื้นอาคารและระเบียงหลัง เจ้าหน้าที่ฯต่างช่วยกันร้อยนอตนับร้อยตัวและขันยึดจนแน่นหนา

งานช่วงนี้คืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว แผ่นวีว่าบอร์ดถูกลำเลียงลงมาจากยอดเขาปูลงบนคานเหล็กเป็นพื้นอาคาร ขณะที่เหล็กตัวซีถูกลำเลียงส่งขึ้นด้านบน ทำการวางแปรับหลังคาแล้วขันยึดนอต บันไดสเตนเลสทั้งสามตัวที่ยืมมาจากนายวีรศักดิ์ และช่างสุภชัย อู่ตะเภา ถูกย้ายไปมาตลอดเวลา เพื่อส่งทั้งคนและอุปกรณ์เครื่องมือขึ้นด้านบนอาคาร

และเมื่อประมาณบ่ายโมงนายช่างสรสิทธิ์โส ก็นำอาหารขึ้นเขามาส่ง คณะเจ้าหน้าที่ฯจึงหยุดงาน เดินขึ้นเขาทยอยเข้ารับอาหาร แล้วหาที่นั่งพักตามแต่จะหาได้บนยอดเขานั้น มีสามสี่คนไปนั่งหลบกินมื้อเที่ยงอยู่ใต้ท้องรถด้านท้ายของรถพี่อ๋อย เพื่อหลบแดดอันร้อนแรง แต่ด้วยมีเจ้าหน้าที่ฯภารกิจงานอยู่ถึง ๓๒ นาย และมื้อเที่ยงนี้เป็นมื้อแรก อาหารที่เตรียมมาจึงไม่พอเพียง ทุกคนได้รับส่วนแบ่งอาหารคนละหนึ่งจาน ซึ่งโดยปกติเจ้าหน้าที่ฯส่วนใหญ่จะต้องกินอาหารถึงสองจานสำหรับมื้อเที่ยง โดยเฉพาะในวันที่ต้องทำงานหนักเช่นนี้

น้ำเขียวเฮลส์บลูบอยใส่โซดาในกระติกน้ำแข็งใบใหญ่ถูกเทรินแจกจ่ายและหมดไปอย่างรวดเร็วหลังมื้อเที่ยง หลังพักหนึ่งชั่วโมง เครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนที่ยี่ห้อมิตซูบิชิ ขนาด ๑ กิโลวัตต์ ที่ชมรมฯ จัดซื้อและมอบให้เขตฯทุ่งใหญ่เมื่อห้าปีก่อนถูกขนย้ายลงมาจากยอดเขาและสตาร์ทขึ้น รางสายไฟ ๓ ราง ต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟ แจกจ่ายไปทั่วอาคารรวมทั้งด้านบนหลังคา เพื่อให้เครื่องมือไฟฟ้าเช่นสว่าน จิกซอว์  และใบตัดสามารถทำงานได้ พื้นวีวาบอร์ดที่พี่อ๋อยให้นำมาใช้งานเป็นครั้งแรกในงานก่อสร้างสถานีฯถูกยึดติดกับคานเหล็ก ขณะที่ราวระเบียงเหล็กและบันไดเหล็กกำลังถูกติดตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร นายช่างสรสิทธิ์โส ทำหน้าที่ควบคุมงานปูน แบ่งกำลังเจ้าหน้าส่วนหนึ่งขนย้ายหิน ปูน ทราย และน้ำ ลงมาจากยอดเขา ตั้งแบบ ผสมคอนกรีต และเทรัดโคนเสาอาคารทั้งแปดต้น และชานพักบันไดหลังอาคาร

งานดำเนินรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความพร้อมของบุคคลากรและเครื่องมือที่ช่างอั๋นจัดเตรียมมาอย่างพอเพียง แถมได้เครื่องมือชุดพิเศษเสริมมาจากพี่อ๋อยอีกสองลังด้วย จึงไม่ต้องเสียเวลารอเครื่องมือกันดังเช่นงานที่ผ่านๆมา ช่างอั๋นทำหน้าที่ทั้งติดตั้งโครงสร้าง และสั่งงาน และตอบคำถามเมื่อมีผู้สงสัยว่าชิ้นส่วนนี้จะประกอบเข้ากับอาคารสถานีฯอย่างไรตลอดเวลา เดี๋ยวอยู่ด้านล่างสักพักก็มาอยู่บนอาคารและเผลอแผล็บเดียวก็ย้ายขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วนายสงคราม นายแดง อาสาสมัครคณะหมอภูมินทร์ ช่วยแบกหามคานเหล็กขันยึดนอตตลอดทั้งวัน เช่นเดียวกับนายมะลิ(ตาล) นายรัตนชัย(หมี) พิทักษ์ป่าที่ทุ่มเทกับการทำงานเป็นอย่างมาก นายหมึก นายแป๊ะ นายนิทัศน์ ลุงพนม นายทุ่ง นายอ่อง นายโบว์ นายเป้ นายโหว่ นายอี้ นายเจ๊าะ และนายลุย ที่เดินทางมาจากหลายหน่วยฯ ต่างช่วยกันทำงานอย่างแข็งขัน บ่ายสามโมงได้รับแจ้งจากความถี่จากเขตฯทุ่งใหญ่ว่า นายช่างสุภชัยกับน้องโก้เดินทางผ่านเขตฯทุ่งใหญ่เข้ามาสมทบแล้ว

สี่โมงเย็น พี่อ๋อยให้ขนแผ่นโพลีเมอรสีน้ำเงิน โครงเหล็กกันสาดด้านหน้าและวัสดุประกอบลงมาจากยอดเขา นายช่างอั๋นเร่งทำการประกอบติดตั้งโดยมีแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ฯที่เสร็จจาก งานปูนและนายช่างสรสิทธิ์โสไปช่วยส่วนหนึ่ง หลังจากผ่านไปชั่วโมงเศษกันสาดโพลีเมอรก็ประกอบเสร็จ และถูกนำขึ้นติดตั้งด้านหน้าอาคารสถานีฯ แล้วช่างอั๋นสั่งปิดเครื่องปั่นไฟเป็นอันยุติภารกิจงานวันแรก

หลังจากเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ ต่างๆ เข้าที่แล้ว เราต่างทยอยเดินขึ้นเขาขณะที่แสงสุดท้ายจับที่ขอบฟ้าหลังแนวเขาพระศิวะ หลายคนหยุดยืนที่ยอดเขาหันไปมองมองชื่นชมสถานีวิทยุฯ ที่ก่อร่างสร้างตัวต่างกับความว่างเปล่าเมื่อตอนเริ่มงานในตอนเช้า ซึ่งเป็นผลงานที่ต่างทุ่มเทกำลังร่วมกันมาตลอดทั้งวันก่อนเดินลงจากยอดเขา

เมื่อกลับมาถึงหน่วยฯเซซาโว่ พบนายช่างสุภชัย น้องโก้ และน้องนัท ที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้พร้อมเลื่อยสามปื้น นั่งอยู่ข้างห้วยกางเต็นท์ที่พักเรียบร้อยแล้ว อาหารมื้อค่ำถูกตระเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยทีมงานของนายช่างสรสิทธ์โส และน้องกุ้ง อาหารส่วนมากปรุงจากผักมีต้มเครื่องในวัวที่นายประนุชไปเหมาซื้อมาในราคาถูกด้วย ระหว่างมื้อค่ำหัวหน้าฯเอิบชม เชยทีมงานว่าทำงานได้รวดเร็วดีมาก ทำให้คณะเจ้าหน้าที่และทีมงานต่างภูมิใจ ค่ำนั้นอุณหภูมิลดลงเร็วกว่าเมื่อวานทำให้หลายคนหันเข้าพึ่งกองไฟข้างโรง ครัว หลายคนไม่ยอมอาบน้ำ


Share this:

CONVERSATION