image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๒ ตอนที่ ๒๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙: หลังจากคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯแวะหารือกับคุณไพโรจน์ ลิ้มเจริญ และเจ้าหน้าที่โครงการการจัดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบนิเวศ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก และมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแก่นายชัชวาลย์ พิศดำขำ หัวหน้าฯเขตฯห้วยขาแข้ง ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือของชมรมฯแล้ว จึงออกเดินทางต่อผ่านหุบซับฟ้าผ่าขึ้นเขามุ่งหน้าไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
ระหว่างทางก่อนถึงสถานีวิจัยฯ คณะเจ้าหน้าที่ฯแวะที่จุดชมวิวเพื่อชื่นชมกับทิวทัศน์ของเขตฯห้วยขาแข้ง บังเอิญพบนายแค่ว เจ้าหน้าที่ภาคสนามนกเงือก(Horn Bill Project)กำลังปฏิบัติงานอยู่ เห็นสายอากาศทิศทางยากิ YAKI สภาพค่อนข้างใหม่ออกแบบให้พับอีลีเมนท์ได้โดยใช้สปริง ที่นายแค่วใช้รับสัญญาณจากเครื่องส่งสัญญาณวิทยุที่ได้ติดตั้งไว้กับนกเงือก สอบถามนายแค่วได้ความว่าเป็นอุปกรณ์ที่สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศราคาประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งข้าฯคิดว่านักวิทยุสื่อสารสมัครเล่นในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่เล่น FOX น่า จะผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่านี้มาก และคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ร้อยที่นักวิจัยสัตว์ป่าของบ้านเราจะสามารถหาซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานวิจัยแบบนี้ ที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทยและมีราคาที่ถูกลง ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณของนักวิจัยที่มีจำกัดแล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียเงินตราของประเทศให้ต่างชาติอีกด้วย

ในที่สุดคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯก็เดินทางมาถึงสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เมื่อพระอาทิตย์กำลังลับเหลี่ยมเขาไป หลังจากหารือกับผู้ช่วยฯหยาง เอ๋ และแหล่ แล้วว่าพรุ่งนี้เช้าเจ้าหน้าที่ชมรมฯจะลองติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบดู และหากเครื่องรับสัญญาณไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ เนื่องจากติดอุปสรรคแนวเขาเขียวที่ตั้งขวางในทิศทางเป้าหมายตามแผนที่ดาวเทียมที่นายประนุชจัดพิมพ์มาให้ จะรื้อถอนอุปกรณ์ลงเขาไปดำเนินการติดตั้งที่หน้าอาคารมรดกโลก ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตฯห้วยขาแข้งแทน ตามที่ได้แจ้งให้หัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ และหัวหน้าชัชวาล ทราบถึงแผนสำรองก่อนหน้านี้แล้ว

เช้าวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ หลังกินมื้อเช้าแล้ว จึงทำการค้นหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการทดสอบ สัญญาณ เนื่องจากสถานีวิจัยฯตั้งอยู่บนไหล่เขาในโอบล้อมของแนวเขานางรำและเขาเขียว จึงไม่มีสถานที่ให้เลือกมากนัก จุดที่ดีที่สุดที่ค้นหาได้คือตำแหน่งที่ตั้งเครื่องวัดระดับน้ำฝนติดกับสนาม ตะกร้อข้างๆแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานีฯ ที่ลองเล็งเข็มทิศตามพิกัดแล้วพอเห็นช่องทางที่อาจรับสัญญาณได้โดยผ่านร่อง เขาสองลูกในแนวเขาเขียวที่ตั้งสลับบังกันอยู่

แล้วน้าอ๊อด น้าสมุทร นายรอด นายด้วง นายบุญเลิศ ผู้ช่วยฯหยาง ผู้ช่วยเอ๋ ผู้ช่วยแหล่ และเจ้าหน้าที่สถานีเขานางรำก็ช่วยกันทำการรื้อถอนศาลาไม้เล็กๆที่ตั้งถัง วัดระดับน้ำฝนที่ตั้งอยู่หลายปีแล้วออกไป เพื่อหลีกทางให้ชุดอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมเข้าตั้งแทนที่ น้องโก้กับช่างอั๋นช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์เครื่องมือลงจากรถ แล้วทำการประกอบชุดขาตั้งรับเสา จานดาวเทียมและอุปกรณ์หัวรับส่งสัญญาณด้วยความชำนาญ เนื่องจากมีประสบการณ์จากภารกิจการติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารดาวเทียมหน่วยฯมหาราชเขตฯทุ่งใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้ว

ช่างอั๋นกำหนด ตำแหน่งวางฐานรับขาตั้งเสาและตรวจเช็คระดับโดยมีเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯหลาย ท่านเป็นลูกมือคอยช่วยอยู่ไม่ห่าง ทำให้การดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทดสอบดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อการเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเพื่อทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว น้องโก้จึงนำสายสัญญาณต่อเข้ากับหัวอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่จานดาวเทียม แล้วช่างเทคนิคจึงทำการต่อเชื่อมอุปกรณ์ระบบต่างๆและสายสัญญาณเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเริ่มขบวนการทดสอบสัญญาณ

เป็นที่น่าประหลาดใจยินดีแก่ทีมงานติดตั้งอุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์ระบบมองเห็นดาวเทียมเป้าหมายอยู่ในทิศทางและสามารถรับสัญญาณได้ น้องโก้ทำการปรับทิศทางจานดาวเทียมเพื่อกวาดหาทิศทางตำแหน่งที่ดีที่สุดอยู่พักหนึ่งโดยมีพี่วังกับน้องไก่ เจ้าหน้าที่ภาคสนามทีมงานนกเงือกคอยยืนลุ้นให้กำลังใจอยู่ข่างๆ แต่ระดับสัญญาณที่รับได้นั้นยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งยังไม่อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ เนื่องจากมีอุปสรรคบังขวางกั้นช่องทางเดินสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ระบบภาคพื้นดินกับดาวเทียมเป้าหมายนั่นเอง

หลัง จากเจ้าหน้าที่เทคนิคชมรมฯทำการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ถึงอุปสรรคปัญหาแล้ว จึงลงความเห็นว่าจะทำการก่อสร้างหอดาวเทียมเพื่อยกความสูงของอุปกรณ์จานดาว เทียมให้มีระดับสูงขึ้น ซึ่งอาจช่วยแก้ไปปัญหาให้จานดาวเทียมข้ามพ้นอุปสรรคแนวไม้ที่กั้นขวางบดบัง ช่องทางเดินสัญญาณดาวเทียมได้ และนับเป็นความรอบคอบและความตั้งใจของหัวหน้าฯศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้จัดเตรียมวัสดุสำหรับก่อสร้างหอดาวเทียมไว้ล่วงหน้าแล้วจากข้อมูลที่ เจ้าหน้าที่เทคนิคชมรมฯได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานครั้งนี้ กอปรกับความตั้งใจทุ่มเทของผู้ช่วยฯเอ๋และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ เจ้าหน้าที่ชมรมฯจึงตัดสินใจดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมที่ สถานีวิจัยฯและจะทุ่มเทความพยายามจนกว่าภารกิจจะสำเร็จ แล้วให้ผู้ช่วยฯหยางส่งข่าวผ่านทางวิทยุสื่อสารแจ้งไปยังสำนักงานเขตฯห้วยขา แข้ง แจ้งให้ทราบว่าชมรมฯยกเลิกแผนสำรองแล้ว และจำดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมที่สถานีวิจัยฯตามแผนเดิม

และผลจากการตัดสินใจครั้งนี้ เรื่องราวของความพยายามในการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียม สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารสองทางข้ามผืนฟ้าออกสู่โลกภายนอกและเชื่อมต่อการ สื่อสารไปยังหน่วยฯมหาราชสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ และปิดช่องว่างแก้ไขอุปสรรคการสื่อสารสองทางของสองผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขา แข้ง เปิดมิติใหม่ในการบริหารจัดการผืนป่ามรดกโลกนับแต่นี้ไปก็เริ่มต้นขึ้น และดำเนินต่อเนื่องผ่านอุปสรรคปัญหา ความเหน็ดเหนื่อย ความล้มเหลว ความท้อแท้สิ้นหวัง ซึ่งเป็นด่านทดสอบความมุ่งมั่นกำลังใจของผู้ร่วมภารกิจครั้งนี้ ต่อไปอีกหลายวัน...


Share this:

CONVERSATION