image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่ง๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ ชมรมฯภารกิจตรวจเยี่ยมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค  ยาเวชภัณฑ์และถุงยังชีพซึ่งบรรจุของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก ฯลฯ รวมทั้งอุปกรณ์การกีฬาแก่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะสะเดิ่งและ หน่วยพิทักษ์ป่าอื่นๆตามเส้นทางในเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวและสนับสนุนเสบียงในการลาดตระเวน โครงการสนับสนุนนี้ช่วยเพิ่มพูนขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างมาก และช่วยทำให้งานลาดตระเวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งชมรมฯจะได้ดำเนินงานสนับสนุนในโครงการนี้ตามกำลังทุนปัจจัยต่อไป

Share this:

CONVERSATION