image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าเดอลู (แม่น้ำสุริยะ)เมื่อวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เจ้าหน้าที่ชมรมฯได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยพิทักษ์ป่าแม่น้ำสุริยะ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเขตฯทุ่งใหญ่ ใกล้พรมแดนไทย - พม่า จากคำชักชวนของนายวิชัย ไทรสังขะกมล หัวหน้าหน่วยฯแม่น้ำสุริยะ(ไทซ่า) เพื่อขอความสนับสนุนวัสดุก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าใหม่ที่ข้างห้วยเดอลูถอยร่นจากชายแดนเข้ามาประมาณ ๖ กิโลเมตร แทนหน่วยฯเดิมที่ถูกกองกำลังทหารต่างชาติบุกเข้าเผาทำลายไปเมื่อปีก่อน

สภาพหน่วยพิทักษ์ป่าแม่น้ำสุริยะที่พบเหลือเพียงเสาไม้เรือนดำไหม้เกรียม ๔ - ๕ ต้น หลังคาสังกะสีกูถูกกองกำลังต่างชาติขนย้ายข้ามฝั่งไปจนหมดสิ้น แม้แต่เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์กูถูกขนย้ายไปด้วยเช่นกัน เรียกว่าหน่วยพิทักษ์ป่าแม่น้ำสุริยะเสียหายทั้งหมด เหลือเพียงแผ่นไม้ป้ายชื่อหน่วยฯเท่านั้น ที่ไม่ได้ถูกทำลายไป

ระหว่างเดินทางกลับหน่วยพิทักษ์ป่าแม่น้ำสุริยะซึ่งอยู่ริมชายแดนไทย-พม่า กลับที่ตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าจะแกนั้น เจ้าหน้าที่ชมรมฯและเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้พบกองกำลังต่างชาติจำนวน หนึ่งพร้อมอาวุธระหว่างเส้นทางใกล้ป่าดงดิบหนองนกยูง ซึ่งกองกำลังต่างชาติพร้อมอาวุธกลุ่มนั้นก็สลายตัวหายไปในหุบเขาทันทีเมื่อ เผชิญหน้ากัน โดยไม่ได้ทำร้ายคณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯและเขตฯทุ่งใหญ่แต่ประการใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ชมรมฯได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า จะแก(นายจิตติ สวัสดิ์สาย) ทันทีเมื่อพบกัน ณ ตำบลที่นัดหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่ได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ฯหน่วยอื่นๆในพื้นที่ ถึงกรณีพบเห็นกองกำลังต่างชาติพร้อมอาวุธในเขตไทย

นายวิชัย ไทรสังขะกมล แจ้งเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว และได้แนวทางแก้ไขคร่าวๆว่า จะทำการก่อสร้างหน่วยฯใหม่ที่บริเวณห้วยเดอลู ซึ่งถอยร่นจากชายแดนไทย - พม่า เข้ามาในฝั่งไทยประมาณ ๖ กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัย แต่ทางราชการยังไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้ หากจะรอก็คงอีกนานและไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้งบประมาณมา จึงขอความสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากชมรมฯ

ชมรมฯจึงเข้าให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้างหน่วยฯแม่น้ำสุริยะหลังใหม่ ตั้งอยู่ที่ข้างห้วยเดอลูตามที่นายวิชัย ได้พาเจ้าหน้าที่ชมรมฯไปตรวจสอบดู โดยชมรมฯได้ทยอยจัดส่งวัสดุก่อสร้างเข้าไปยังบริเวณที่ตั้งหน่วยฯใหม่หลายเที่ยว จนการก่อสร้างหน่วยฯแม่น้ำสุริยะ สำเร็จลงในปีเดียวกันนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยฯได้ใช้พักอาศัย และชมรมฯยังได้เข้าสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเสบียงอาหารแก่หน่วยฯแม่น้ำสุริยะต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯแม่น้ำสุริยะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาผืนป่าทุ่งใหญ่ตลอดแนวชายแดนด้านทิศเหนือของเขตฯทุ่งใหญ่ต่อไป


Share this:

CONVERSATION