image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่ ๑ ตอนที่ ๔๙ กันยายน ๒๕๔๙: เช้าวันที่ห้า ความพยายามครั้งที่เก้าก็เริ่มต้นอีกครั้ง  คณะเจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกหามวัสดุเพิ่มเติมในการก่อสร้างจากบ้านพักคนงาน เก่าที่อยู่คนละฝั่งห้วยโซงโซ่ง ท่ามกลางสายฝนที่ตกปรอยๆทำให้พื้นดินลื่น และต้องใช้ความระมัดระวังในการแบกหาม โดยเฉพาะช่วงที่ต้องข้ามลำห้วยด้วยสะพานไม้ไผ่ห้าลำ แล้วช่วยกันขนย้ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมใส่รถขึ้นเขาไปยังตำแหน่งก่อสร้าง แล้วช่วยกันรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดลง ในความพยายามครั้งที่เก้านี้ คณะทำงานได้ทำการย้ายตำแหน่งที่ตั้งหอดาวเทียมไปยังตำแหน่งที่คิดว่าเหมาะสม ยิ่งขึ้นและเพิ่มความสูงของหอดาวเทียมชั่วคราวให้สูงขึ้นถึงระดับสิบเมตร

หลังจากทำการตั้งเสาโครงสร้างหลักทั้งสี่ต้นได้แล้ว จึงทำการตอกตะปูสี่นิ้วยึดเสาทั้งสี่ต้นกับแผ่นไม้รัดเสาที่จัดเตรียมไว้ที่ ละแผ่นเรื่อยไปทั้งสี่ด้านและสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่สี่ห้านายปีนป่ายห้อยโหนไปมาอยู่บนโครงสร้าง ในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ภาคพื้นดินช่วยกันส่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือขึ้นไป เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงวันจึงหยุดพักแล้วกลับมาดำเนินงานต่อในภาคบ่าย หลังจากที่ไม้ปูพื้นสี่แผ่นถูกส่งขึ้นไปติดตั้งปูพื้นหอด้านบนแล้ว ถังบรรจุน้ำดื่มพีวีซีสีฟ้าขนาดสองพันลิตรกูถูกชักส่งขึ้นไปติดตั้งด้านบน ติดตามด้วยถังเหล็กเก่าบรรจุน้ำมันเครื่องขนาด ๒๐๐ ลิตรและเสาปูนคอนกรีตสองต้นน้ำหนักร้อยกิโลกรัมที่ใช้ถ่วงน้ำหนักฐานรับเสา จานดาวเทียม แล้วจึงทำการติดตั้งฐานและเสาเหล็กรับจานดาวเทียม ก่อนที่จะส่งจานดาวเทียมขึ้นไปติดตั้งที่หัวเสาเป็นลำดับสุดท้าย โดยยังคงต้องใช้เชือกสามเส้นผูกโยงรัดที่โคนเสาจานดาวเทียมไว้ โดยทิ้งปลายเชือกลงมาผูกรัดกับต้นไม้ที่อยู่รอบๆหอนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในทุกขั้นตอนการก่อสร้างหอนี้ การตรวจสอบระดับน้ำ ยังคงเป็นขั้นตอนที่ต้องเข้มงวดในทุกครั้งที่วัสดุก่อสร้างถูกส่งขึ้นไปเรียงทับซ้อนกัน

แล้วจึงทำพะองบันไดไม้ไผ่สิบสองเมตรค้ำยันด้วยลำไม้ไผ่อีกต้น ติดตั้งพาดขนานกับหอที่ด้านหน้าจานดาวเทียม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปีนขึ้นไปติดตั้งสายสัญญาณที่อุปกรณ์หัวรับและส่งสัญญาณ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งสายสัญญาณชุดทดสอบอุปกรณ์ซึ่งยาว ๑๐ เมตรเรียบร้อยและทิ้งปลายสายสัญญาณลงมาแล้ว ปรากฏว่าสุดปลายสายสัญญาณที่ฐานหอพอดี ทำให้เกิดความหวังว่าความพยายามครั้งนี้จะประสบผล

คำโบราณว่า "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" เป็นจริงอีกครั้งในภารกิจครั้งนี้ที่ทุ่งใหญ่ เมื่อภูเขาโป่งบอนความสูง ๘๑๗ เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่เป็นกำแพงธรรมชาติกั้นขวางช่องทางเดินสัญญาณของจานรับส่งและดาวเทียมเป้า หมาย-ไทยคมสี่ ถูกพิชิตลงด้วยความสูงหอดาวเทียมชั่วคราวความสูงสิบเมตรที่ตั้งอยู่บนเขา หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชที่ระดับความสูง ๔๒๒ เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่ห่างจากภูเขาโป่งบอนสองกิโลเมตร ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามของคณะทำงานเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และ ชมรมฯตลอดห้าวันที่ผ่านมา

เสียงยินดีไชโยโห่ร้องของคณะทำงานร่วมสิบชีวิตในนาทีที่ค่าความเข้มของสัญญาณที่ปรากฏหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ แสดงค่าตัวเลขผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาอยู่ในระดับความเข้มสัญญาณที่ใช้งานได้แล้ว ดังเจียวจ้าวอยู่ชั่วขณะ พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพูดคุยแสดงความยินดีกับผลงานที่ต่างมีส่วนร่วมตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทำให้ทุกคนลืมความเหน็ดเหนื่อย ความท้อแท้ สิ้นหวังที่เกิดขึ้นและกัดกร่อนจิตใจก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้น

บรรยากาศในการทำงานตลอดบ่ายวันที่ห้าหลังคณะทำงานประสบความสำเร็จในการ ดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมแล้วนั้น ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดต่างกับสี่วันก่อนหน้านี้มาก สายสัญญาณ RG-6 ถูกคลายออกจากม้วนเพื่อเดินสายสัญญาณจริงเชื่อมต่ออุปกรณ์หัว รับ-ส่ง สัญญาณที่หน้าจานดาวเทียมกับกล่องอุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในส่วนปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ที่อาคารสำนักงานหน่วยฯ

แล้วเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้าก็ถูกทยอยแกะออกจากหีบห่อนำมาใช้งาน ซึ่งวันก่อนหน้านี้คิดว่าอาจไม่ต้องใช้แล้ว ที่จุดเชื่อสายสัญญาณกับอุปกรณ์หัว รับ-ส่ง สัญญาณที่หน้าจานดาวเทียมถูกพันรัดด้วยเทปพันละลาย 3M สายสัญญาณที่ต่อกับหัว รับ-ส่ง สัญญาณถูกรวบแนบกับขาเหล็กหน้าจานดาวเทียม พันรัดด้วยสายรัดสายไฟ(Cable Tie) เป็นระยะเรื่อยตามลงมาถึงโคนเสา แล้วใช้สายรัดสายไฟพันเพิ่มขึ้นอีกสองเส้นที่จุดทิ้งสายที่ต้องรองรับแรงตึงจากสายมาก เพื่อตัดแรงตึงสายกันสายสัญญาณรั้งอุปกรณ์ที่ปลายสาย แล้วทิ้งสายสัญญาณลงมาที่ใต้ชายคาอาคารสำนักงานหลังที่หนึ่ง เดินสายสัญญาณเรื่อยมาตามชายคา แล้วโยงไปยังชายคาอาคารสำนักงานหลังที่สอง เดินสายสัญญาณตามชายคาแล้วเข้าสู่อาคารตีขารัดสายสัญญาณลงมาตามผนังข้างเสา ร้อยเข้ารางสายไฟพลาสติกตามพื้นอาคารจนถึงโต๊ะทำงานที่กล่องอุปกรณ์ควบคุมติดตั้งอยู่ แล้วเชื่อมปลายสายสัญญาณเข้ากับกล่องอุปกรณ์ควบคุม

เมื่อขั้นตอนการเดินสายสัญญาณเรียบร้อยแล้ว จึงทำการติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยตอกแท่งทองแดงความยาวสองเมตรลงดินนอกอาคารใต้ชายคาในจุดที่ชื้นแฉะมีน้ำขัง แล้วเดินสายไฟฟ้าที่ต่อมาจากปลั๊กสายไฟที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ในอาคาร ร้อยผ่านรางสายไฟตามพื้นอาคารขึ้นผนังออกมานอกอาคารแล้วตีขารัดสายไฟตามผนังลงมาถึงพื้นดิน ฝังสายไฟจนถึงแท่งทองแดงที่ตอกฝังดินไว้นอกอาคาร ปลอกฉนวนหุ้มสายไฟออกยาว ๓๐ เซนติเมตร แล้วพันสายลวดทองแดงกับแท่งทองแดง

เมื่อเสร็จสิ้นการเดินสายสัญญาณและสายไฟ(Cabling & Ground) แล้ว จึงทำการทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาวเทียมด้วยสายสัญญาณจริง ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างดี อุปกรณ์ระบบทำงานเข้าสู่เครือข่าย Gateway ของระบบสื่อสารดาวเทียมและทำงานได้ หลังจากการตรวจสอบค่ากำหนดต่างๆตามคู่มือใช้งานครบถ้วนแล้ว จึงทำการทดสอบการทำงานผ่านช่องทางสื่อสารอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โดยเรียกใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานออนไลน์ต่างๆ และทดสอบความเร็วในการดาวน์โหลด การสื่อสารทางภาพและเสียง การรับส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

การสื่อสารอินเตอร์เน็ตด้วยดาวเทียมสื่อสารนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการเชิงพาณิชย์ของดาวเทียมไทยคม ๔(iPSTAR) โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารภาคพื้นดินติดต่อกับดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมไทยคม ๔ ผลิตโดยบริษัท Space Systems/Loral (Palo Alto, USA) รุ่น FS-1300SX จำนวนช่องสื่อสาร ๑๑๔ ช่อง ขนาดกำลังส่ง ๑๑๔ กิโลวัตต์ อายุการใช้งาน ๑๒ ปี ยิงขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี ๒๕๔๙ สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ ๒๒ ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิค ซึ่งลอยอยู่ในชั้นอวกาศห่างจากโลกประมาณ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร สื่อสารผ่านสัญญาณวิทยุย่าน KU-BAND คลื่นสัญญาณขนาด ๒ - ๓ ม.ม. อุปกรณ์ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Unit) ประกอบด้วยจานรับสัญญาณขนาด ๑.๒ เมตร อุปกรณ์ภาครับสัญญาณ (LNB) ย่านความถี่ RF ตั้งแต่ ๑๒.๒๕ - ๑๒.๗๕ GHz ย่านความถี่ IF ตั้งแต่ ๑,๕๕๐ - ๒,๐๕๐ MHz อุปกรณ์ภาคส่งสัญญาณ (BUC) ขนาดกำลังส่ง ๑ วัตต์ รองรับสัญญาณ RF ขาเข้าสูงสุด +๑๐dBm ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้ากระแสตรง DC +๑๕V - ๓๐V และกระจกสะท้อนรวมสัญญาณ (Reflector)

ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุม (Terminal Consumer Box) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตั้งในอาคาร (Indoor Unit) เชื่อมต่อกับจานดาวเทียมด้วยสายสัญญาณแบบ RG-6 หรือ RG-11 สำหรับรุ่นที่นำมาติดตั้งใช้งานในภารกิจครั้งนี้เป็นรุ่น IPX 5100 ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลสูงสุด Download 4 Mbps ความเร็วในการอัพโหลดข้อมูลสูงสุด Upload 2 Mbps มีพอรท์สื่อสารเชื่อมต่อแบบ USB และ RJ-45 Ethernet มีหน่วยประมวลผลภายในสั่งงานด้วยระบบปฏิบัติการ Linux รองรับกำลังไฟฟ้าทั้ง AC และ DC (Dual Voltage) 100 VAC 670 mA : 240 VAC 335 mA : +12 VDC 5A

iPSTAR เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านทางช่องสัญญาณ ดาวเทียม แบบ สองทาง (Two-ways Broadband Internet) ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา (Always on) ให้การบริการด้านอินเทอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบทั้งประเภท ไฟล์ข้อมูล ภาพนิ่ง เสียง หรือข้อมูลประเภทมัลติมีเดีย อาทิเช่น Video on Demand, รายการทางด้าน การศึกษา (E-Learning) การรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ , การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต , การประยุกต์ใช้งานด้านเสียง (Voice Service) , การแพร่สัญญาณภาพและเสียงสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Broadcasting) และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet)

ชมรมฯ ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารดาว เทียมแก่หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งนับเป็นหอดาวเทียมผืนป่ามรดกโลกจุดที่๑ ในโอกาสที่จะครบ ๑๕ ปี ของผืนป่ามรดกโลกในปีนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯ ทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ระหว่างสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำและเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ปฏิบัติงานอยู่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานวิจัยดังกล่าวราบรื่น เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความพร้อมศักยภาพของหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราชในการรอง รับงานวิจัยอื่นๆในอนาคต นอกเหนือจากประโยชน์พื้นฐานที่เขตฯทุ่งใหญ่จะได้รับจากการใช้ประโยชน์ช่อง ทางการสื่อสารนี้ ผสานร่วมกับ เครือข่ายระบบวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ในการพัฒนางานบริหารจัดการ งานป้องกันพื้นที่ งานวิชาการ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทันกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยคุกคามต่างๆต่อผืนป่าทุ่งใหญ่ที่พลวัตรและเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน นอกเหนือจากการขจัดอุปสรรคและข้อจำกัดทางการสื่อสารของผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ที่เป็นปัญหามายาวนานให้กลายเป็นอดีตไป..

Share this:

CONVERSATION