image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

ฟื้นฟูโรงเรียนร้างบ้านเกาะสะเดิ่ง ครั้งที่ ๒๑๒ มกราคม ๒๕๔๓: ระหว่างจากการตรวจเยี่ยมสนับสนุนเสบียงอาหารยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าของชมรมฯเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น ชมรมฯได้จัดส่งเก้าอี้เรียนไปยัง ร.ร.บ้านเกาะสะเดิ่ง จำนวน ๒๕ ตัว พร้อมสมุด ๒๐ โหล ดินสอ ๑๐๐ แท่ง ของเล่นและขนมสำหรับเด็กจำนวนหนึ่ง พบว่า นายกุหลาบ ซึ่งรับช่วงดูแลโรงเรียนดังกล่าวต่อจากครูตั้มเมื่อปีที่แล้ว ไม่ได้ดูแลโรงเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด ทราบจากครูนงลักษณ์ว่า ครูกุหลายไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาแล้ว และเงินที่มีผู้นำมาช่วยเหลือมอบให้โรงเรียนซึ่งนายกุหลาบรับไว้ ก็ไม่ได้นำมาปรับปรุงโรงเรียนแต่อย่างใด

หลังจากที่ชมรมฯได้ดำเนินการฟื้นฟูเปิดโรงเรียนแห่งนี้เมื่อสองปีที่แล้ว โดยมีครูต้อมเป็นครูดูและเด็กคนแรกแล้ว ปัจจุบันมีครูนงลักษณ์และครูผู้ช่วยครูน้ำและครูแป้งรวม ๓ คน ดูแลเด็กนักเรียน ๓๒ คน ครูทั้งสามคนเป็นครูอาสารับผิดชอบดูแลนักเรียนได้ ๑ ปี ๕ เดือนแล้ว โดยไม่มีเงินเดือนแต่อย่างใด ชาวบ้านได้สร้างกระต๊อบให้อาศัย ๑ หลัง ข้าวปลาอาหารชาวบ้านก็ช่วยจัดหาให้ ตั้งแต่ครูนงลักษณ์รับพระราชทานปริญญาบัตร สาขาศึกษาศาสตร์ รามคำแหง เมื่อปี ๒๕๔๐ ก็มาสอนอยู่ที่โรงเรียนในป่านี้ ตลอดเวลา ๑ ปี ๕ เดือน กลับไปเยี่ยมบ้านที่ จังหวัดสงขลา ๑ ครั้ง ชมรมฯเห็นถึงความตั้งใจและเสียสละของครูนงลักษณ์ ครูแป้งและครูน้ำ จึงจัดทำโครงการ “ช่วยเหลือครูอยู่ป่า” เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและค่าอาหารแก่ครู และเพื่อเป็นกำลังใจด้วย

Share this:

CONVERSATION