image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

สนับสนุนวัสดุก่อสร้างห้องน้ำ หน่วยพิทักษ์ป่าทินวย(สำนักงานเขตฯ) ครั้งที่ ๒เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เจ้าหน้าที่หน่วยฯทินวย ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำจำนวน ๓ ห้อง ที่ชมรมฯสนับสนุนมอบวัสดุก่อสร้างตามที่เขตฯทุ่งใหญ่ขอการสนับสนุนมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเข้าเขตฯทุ่งใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ห้องน้ำที่ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาด้านการบริการที่คับคั่งหนาแน่นในช่วงที่เขตฯทุ่งใหญ่เปิดให้ นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเช้าที่นักท่องเที่ยวส่วนมากที่เดินทางมาไกลยาม ค่ำคืนมักติดค้างรออยู่ที่หน้าเขตฯทุ่งใหญ่ เพื่อรอผ่านขั้นตอนการอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมเข้าเขตฯ

Share this:

CONVERSATION