image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การก่อสร้างห้องน้ำและประปาภูเขา หน่วยพิทักษ์ป่าทิคองเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ชมรมฯได้จัดส่งท่อน้ำดื่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ๑ นิ้ว และ ๖ หุน จำนวน ๑๖๐ เส้น พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์  มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท แก่หน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง ตามคำร้องขอของ นายสนม สัตย์ธรรมรังษี หัวหน้าหน่วยฯเพื่อก่อสร้างระบบประปาภูเขา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยยังคงต้องหาบน้ำจากห้วยปะชิมาใส่ห้องน้ำเพื่อใช้ ชมรมฯจึงเข้าสนับสนุนโครงการประปาภูเขาของหน่วยฯทิคอง โดยได้ทยอยจัดส่งท่อน้ำและอุปกรณ์  ตั้งแต่ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แล้ว แต่ด้วยระยะทางที่จะต่อเชื่อมน้ำจากห้วยปะชิมายังหน่วยเป็นระยะทางกว่า ๑.๓ กม. ท่อน้ำที่ชมรมฯจัดส่งไปให้ยังไม่เพียงพอ ชมรมฯจะจัดส่งท่อน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน ๗๐ เส้น ในเดือนกรกฎาคม หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว คาดว่าระบบประปาภูเขานี้จะสามารถจ่ายน้ำให้แก่บ้านพักเจ้าหน้าที่ทั้ง ๔ หลัง อาคารสำนักงานหน่วย ๑ หลัง และ อาคารห้องน้ำนักท่องเที่ยวอีก ๓ ห้อง  ได้ตลอดทั้งปี

Share this:

CONVERSATION