image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

บทกลอน 'ผู้พิทักษ์ป่า'


ด้วยจิตและ วิญญาณแห่ง “ผู้พิทักษ์”
ผู้ปกปัก ผองสัตว์ป่า พนาสันต์
คือผู้ที่ ย่างเหยียบอยู่ ทุกวี่วัน
ทุกก้าวย่ำ เขาตระหนักรู้ เหนือผู้ใด

แต่ละผู้ ต่างนาม ต่างความถนัด
ต่างฝึกฝน จนสันทัด เอาใจใส่
ต่างอุทิศ ทั้งชีวิต ลมหายใจ
เพื่อหล่อเลี้ยง ป่า “ทุ่งใหญ่” ให้อยู่คง

สิบเจ็ดผืน ผสานนาม “ป่าตะวันตก”
ทุ่งใหญ่ปก หลากพฤกษา น่าพิศวง
ฝูงนกกา สัตว์ป่า ต่างดำรง
สืบวงจร อันอุดม แต่บรรพกาล

จวบจนหนึ่ง องค์กร ได้ก่อตั้ง
ด้วยความหวัง ศรัทธา และกล้าหาญ
ดังต้นปรง ที่แกร่งกล้า ท้าฤดูกาล
กี่ไฟป่า เข้าพร่าผลาญ ยังหยัดยืน

กว่าทศวรรษ ที่ผ่านมา จวบวันนี้
ต้องก้าวผ่าน เดือนปี ที่ขมขื่น
ผ่านพายุ อุปสรรค ของวันคืน
แลกเสียงปืน ด้วยเลือดเนื้อ... เหงื่อ... น้ำตา

สร้างด่านตรวจ ล่าสัตว์ป่า จนสำเร็จ
หลากโครงการ ทั่วทั้งเขตฯ เฝ้ารักษา
สร้างเครือข่าย สื่อสัญญาณ ผ่านผืนฟ้า
ประสิทธิภาพ รุดหน้า เหนือกว่าใคร

ชมรมฯ มุ่งสร้างขวัญ บำรุงจิต
ให้ชีวิต ต่อชีวัน ป่าทุ่งใหญ่
เติมอุดมการณ์ ผู้พิทักษ์ด้วย กำลังใจ
แม้ระยะทาง ห่างไกล ไม่พรั่นพรึง

ขับเคลื่อนด้วย ความภาคภูมิ ในเกียรติยศ
แห่ง “มรดก” ที่ “โลก” กล่าวขวัญถึง
จดจารไว้ ในผืนป่า ให้ตราตรึง
โดยชมรมฯซึ่ง กอปรศรัทธาไว้ เป็นหนึ่งเดียว

ณัฐฐินี เจรจาศิลป์ / ร้อยกรอง
แปลจากบทกวีของ Mr. David Butler, IOWA, USA

Share this:

CONVERSATION