image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ - หน่วยฯทิไล่ป้าในที่สุดกำหนดการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์หน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า ที่ตั้งอยู่ริมชายแดนพม่าข้างแม่น้ำกษัตริย์ ก็มาถึง คณะเจ้าหน้าที่ชมรมฯต่างกระตือรือร้นที่ในการเดินทางภารกิจครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน "น้าทนง" พิทักษ์ป่าผู้อาจหาญของทุ่งใหญ่ ที่ครั้งหนึ่งได้สร้างตำนานหยุดกองกำลังต่างชาติติดอาวุธหลายร้อยนายด้วยมือเปล่าเพียงคนเดียว ที่ข้ามแม่น้ำบุกเข้าล้อมหน่วยฯนี้ไว้เมื่อหลายปีก่อน

หลังจากออกเดินทางจากเมืองรอนแรมข้ามน้ำข้ามเขาตามเส้นทางทุรกันดารมายาวไกล จนถึงหน่วยฯทิไล่ป้าในที่สุด แล้วการดำเนินงานติดตั้งระบบพลีงงานแสงอาทิตย์พร้อมกับการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารของ หน่วยฯก็สำเร็จลงตามที่มุ่งหมาย และยังความภาคภูมิใจแก่สมาชิกและอาสาสมัครที่ร่วมภารกิจพัฒนาปรับปรุงระบบ พลังงานและวิทยุสื่อสารของหน่วยฯทิไล่ป้านี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานีวิทยุสื่อสารที่เชื่อมโยงตรงไปยังสถานีวิทยุแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" ร่วมกับเครือข่ายวิทยุสื่อสารเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งจะยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่หน่วยฯทิไล่ป้าในการปฏิบัติงานสืบต่อไป

Share this:

CONVERSATION