image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๒ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ชมรมฯได้จัดส่งเสบียงอาหารเครื่องมืออุปกรณ์เที่ยวที่๒ ไปยังหน่วยฯมหาราชเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ซึ่งมีกำหนดจะเปิดประชุมเริ่มต้นการดำเนินงานในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนนี้ และเริ่มต้นปฏิบัติงานภาคสนามในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ในภารกิจครั้งนี้ ชมรมฯได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ เสบียงอาหารสด ไข่ไก่ พืชผัก เนื้อหมู ฯลฯ และเสบียงอาหารแห้ง บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำตาลทราย ฯลฯ รวมทั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารในการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารและพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนเครื่องมือทำงานภาคสนามต่างๆ เช่น กล้องบันทึกภาพดิจิตอล จีพีเอส เครื่องวิทยุสื่อสารมือถือ และน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งโซล่าและเบนซินสำหรับยานพาหนะต่างๆที่ใช้สนับสนุน ภารกิจการดำเนินงานภาคสนามของทีมงานเจ้าหน้าที่วิจัยเสือ

และเช่นเดียวกับภารกิจชมรมฯในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่คุณอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา (หมอโน) จะเข้าร่วมสนับสนุนในการจัดหายาและเวชภัณฑ์แก่ เจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่อย่างแข็งขัน เช่นเดียวกับในภารกิจครั้งนี้ที่การจัดเตรียมยารักษาโรคที่สำคัญต่างๆเป็น สิ่งจำเป็น และอยู่ในแผนการเตรียมงานสนับสนุนของชมรมฯ เพื่อป้องกันรักษาสุขภาพการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่รุดหน้าไปตามขั้นตอนสู่เป้าหมาย ของการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้

สำหรับสายสัญญาณวิทยุสื่อสาร Heliax Coaxial Cable ความยาวกว่า ๖๐ เมตร ขนาด ๓/๔ นิ้วนี้ ชมรมฯได้รับความสนับสนุนจากคุณครรชิต เชนวิรัตนพิธ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครปฐม ที่นำมามอบให้ชมรมฯเพื่อร่วมสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเสือในครั้งนี้ด้วย

ด้วยภารกิจการลำเลียงขนส่งเสบียงอาหารอุปกรณ์เครื่องมือในครั้งนี้มีจำนวนมาก ชมรมฯจึงจัดยานพาหนะชมรมฯทั้งสองคันช่วยกันบรรทุกขนส่ง โดยช่างอั๋นกับช่างเก่งช่วยกันยก ขนย้าย จัดเรียง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเสบียงอาหารทั้งหมดยัดใส่ยานพาหนะชมรมฯทั้งสองคัน จนแทบจะหาพื้นที่ว่างในรถไม่ได้ เหลือเพียงที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเท่านั้น

นับเป็นโชคดีอีกครั้งที่"พี่โส" นายช่างเทคนิคนครปฐมรุ่นที่๑ อาสาสมัครชมรมฯที่เคยร่วมภารกิจโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" บังเอิญกลับมาจากเสร็จงานที่กรุงเทพฯพอดี เข้าช่วยสนับสนุนขับรถขนส่งเสบียงอาหารเจ้าหน้าที่ทีมเสือครั้งนี้ด้วย โดยเริ่มต้นออกเดินทางล้อหมุนออกจากสำนักงานชมรมฯเมื่อเวลาตีสี่เช้ามืดวัน ที่ ๑๒ พฤศจิกายน และถึงสำนักงานเขตฯทุ่งใหญ่เก้าโมงเช้าในวันเดียวกันนั้น หลังกินมื้อเช้าที่ป้าน้อยและคุณปทุมช่วยจัดเตรียมให้แล้วจึงเร่งรัดออกเดิน ทางต่อมุ่งหน้าปลายทางที่หน่วยฯมหาราช และแม้ว่าเส้นทางบางช่วงยังคงเป็นอุปสรรคอยู่บ้างทั้งๆที่ผ่านพ้นฤดูฝนไป แล้ว แต่คณะเจ้าหน้าที่ก็สามารถขนส่งเสบียงอาหารวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือถึงที่ หมายหน่วยฯมหาราช ในบ่ายวันเดียวกันนั้น

เสบียงอาหารจำนวน สองคันรถนี้ รวมทั้งเสบียงอาหารในเที่ยวก่อนหน้านี้ จะถูกแจกจ่ายและทยอยหมดไปในเวลาไม่นานนัก เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่เขตฯทุ่งใหญ่และสถานีวิจัยเขานางรำที่ร่วมกัน ภารกิจการดำเนินงานวิจัยเสือมีจำนวนรวมกันร่วมสี่สิบนาย ซึ่งคงเป็นไปตามที่ชมรมฯได้วางแผนงานการสนับสนุนเรื่องเสบียงอาหารสำหรับการ ดำเนินงานวิจัยเสือครั้งนี้แล้ว ที่จะต้องจัดหาลำเลียงขนส่งเสบียงอาหารเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯตลอดงาน วิจัยเสือครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าห้าเที่ยวเป็นแน่

ภาษิตที่ว่า "กองทัพเดินด้วยท้อง" นั้น เป็นคำกล่าวเตือนใจแก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ชมรมฯในการเตรียมแผนงานสนับสนุนการ ดำเนินโครงการต่างๆเสมอมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยเสือครั้งนี้ ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตทิศทางของผืนป่าทุ่งใหญ่อย่างมาก ชมรมฯจึงทุ่มเทสรรพกำลังมุ่งมั่นการดำเนินโครงการสนับสนุนงานวิจัยเสือครั้ง นี้อย่างสุดกำลัง ด้วยหวังว่าผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเสือครั้งแรกของทุ่งใหญ่นี้จะช่วยเพิ่มพูน องค์ความรู้วิชาการนิเวศวิยาของเสือโคร่ง และนำสู่การวางแผนจัดการอนุรักษ์เสือโคร่งสายพันธุ์ที่อยู่ในภาวะถูกคุก คามอย่างหนัก และมีจำนวนประชากรเหลืออยู่ไม่มากในผืนป่าเพียงไม่กี่แห่งนี้ ให้อยู่รอดคู่กับผืนป่าของไทยต่อไป และช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของผืนป่าทุ่งใหญ่-มรดกโลกแก่ สังคม ให้ช่วยกันร่วมมืออนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

Share this:

CONVERSATION