image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

มอบเครื่องวิทยุสื่อสารหน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้าเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ หน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในระหว่างภารกิจการสนับสนุนเสบียงอาหารครั้งที่ ๔ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ชมรมฯได้มอบเครื่องวิทยุสื่อสารยี่ห้อ  YAESU รุ่น   FT-๒๘๐๐ ขนาดกำลังส่ง ๖๐ วัตต์ ซึ่งเดิมประจำอยู่ที่สถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่"เขาพระฤๅษี" โดย ชมรมฯได้จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารรุ่นใหม่เปลี่ยนติดตั้งแทนให้แล้ว ในภารกิจการปรับปรุงสถานีวิทยุสื่อสารแม่ข่ายทุ่งใหญ่ครั้งที่๑ก่อนหน้านี้ มอบแก่ผู้ช่วยฯมนตรี แข็งเขตการณ์ เพื่อติดตั้งประจำสถานีวิทยุหน่วยพิทักษ์ป่าทิไล่ป้า แทนเครื่องวิทยุเดิมที่ชำรุดใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของหน่วยฯต่อไป  ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์วิทยุสื่อสารของชมรมฯที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ตราบกระทั่งปัจจุบัน

Share this:

CONVERSATION