image1 image2 image3

ร่วมอนุรักษ์ ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง | ร่วมเป็นแรง พัฒนา ป่าตะวันตก | ร่วมอุดมการณ์ วาดฝัน ให้ป่าปรก | ร่วมสืบสาน ป่ามรดก โลกและไทย

การสนับสนุนเสบียงอาหาร, ยาและเวชภัณฑ์, น้ำมันเชื้อเพลิง, ฯลฯ ครั้งที่ ๓ งานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ ตอนที่ 2ในการดำเนินงานวิจัยฯครั้งนี้ นอกจากจะดำเนินงานปฏิบัติงานภาคสนามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเสือโคร่งซึ่งเป็นเป้าหมายแล้ว เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำยังได้ทำการศึกษาเรื่องเหยื่อของเสือด้วย การศึกษาเรื่องเหยื่อของเสือนี้ นับเป็นงานที่มีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนข้อมูลความรู้ความเข้าใจนิเวศวิทยาของเสือเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำสู่การวางแผนแนวทางการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อความมั่นคงของเหยื่อและเสือซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง หากในพื้นที่อยู่อาศัย(Home-range) ของเสือขาดความมั่นคงในจำนวนประชากรของเหยื่อแล้ว สถานภาพประชากรของเสือในพื้นที่นั้นก็จะสั่นคลอนไปด้วย

สาย วัดตลับเมตรสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการวัดขนาดร่องรอยของเสือที่พบ ในระหว่างการปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจเช็คกล้อง การสำรวจจุดติดตั้งกล้อง การทำแปลงเหยื่อของเสือ ฯลฯ รวมทั้งเชือกวัดระยะสำหรับดึงเส้นสำรวจในแปลงวิจัยเหยื่อของเสือ จึงถูกจัดหาและส่งขึ้นไปเสริมหนุนแก่ทีมงานวิจัยเสือฯ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภาคสนามพร้อมกับการสนับสนุนเสบียงเจ้าหน้าที่ ทีมเสือในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่กล้องถูกติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คกล้องทุกสามวันเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และสำรวจร่องรอยของเสือที่พบในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งตรวจเช็คฟิลม์ว่าบันทึกภาพได้จำนวนเท่าใด และจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนฟิลม์ม้วนใหม่แทนม้วนเดิมที่ใกล้จะหมดเมื่อใด ซึ่งในขั้นตอนการตรวจเช็คกล้องนี้ เจ้าหน้าที่ทีมเสือที่ประจำอยู่ตามจุดที่ตั้งต่างๆจะออกเดินทางกันหลังจาก กินมื้อเช้าแล้ว และสำหรับจุดตั้งกล้องที่อยู่ห่างไกลออกไปมากๆ เจ้าหน้าที่ฯก็จะทำการห่อข้าวใส่เป้สัมภาระสะพายหลังติดไปด้วย

และ เมื่อต้องทำการเปลี่ยนฟิลม์ทดแทนฟิลม์ม้วนเดิมที่บันทึกภาพใกล้หมดแล้ว เจ้าหน้าที่ฯจะทำการจดบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต่างๆตามขั้นตอน เช่น พิกัดตำแหน่ง หมายเลขกล้อง จุดตั้งกล้อง วันที่และเวลา หมายเลขกุญแจ ฯลฯ แล้วทำการทดสอบการทำงานของกล้องถ่ายภาพอีกครั้งหลังจากทำการเปลี่ยนฟิลม์ ม้วนใหม่แล้ว ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยเสือทุกคนต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกันตามที่ได้ฝึกอบรมมาก่อนหน้านี้แล้ว

ยานพาหนะที่ใช้เป็นหลักในงานวิจัยเสือเพื่อสนับสนุนการเดินทางของเจ้า หน้าที่ฯนั้นประกอบด้วยรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งใช้สนับสนุนงานตามเส้นทางรถเป็นหลัก "เพลิงพยัคฆ์" จึงได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯด้วยในทุกครั้ง ที่ว่างเว้นจากภารกิจหลัก "รถกับข้าว" ที่ต้องเดินทางขึ้นๆลงๆแบกขนเสบียงอาหารสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทีมเสือร่วมสี่ สิบนายตลอดการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้

และสำหรับจุดตั้งกล้องที่อยู่นอกเส้นทางรถแล้ว "การเดินเท้า" นับเป็นวิธีการเดียวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าหน้าที่ทุกคน เนื่องจากเป็นการทำงานที่ต้องใช้กำลังกายและความอดทนและยังเป็นผลดีต่อ สุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย และในภารกิจครั้งนี้ "ช่างอั๋น" ได้ร่วมทีมกับผู้ช่วยฯสมโภชน์และผู้ช่วยมนตรี"ผู้จัดการทีมเสือทุ่งใหญ่" ทำการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพรุ่นใหม่ยี่ห้อ Deer Cam ที่ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย ส่งมาให้เพิ่มอีกจำนวน ๔ ตัว

ผู้ช่วยฯสมโภชน์เลือก พื้นที่เป็นช่องทางเดินด่านสัตว์บังคับตามซอกเขาที่มุ่งหน้าไปยังโป่งบอน เป็นที่ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพรุ่นใหม่เพื่อทำการทดสอบการทำงาน กล้อง Deer-Cam นี้ มาพร้อมกับตัวกล้องยี่ห้อ Olympus และกล่องหุ้มกล้องซึ่งทำจากพลาสติกสีเทาซึ่งมีหน้าต่างสำหรับเล็นซ์กล้องและหน้าต่างสำหรับเซ็นเซอร์ ภายในกล่องหุ้มพลาสติกมีวงจรตรวจจับอุณหภูมิ(Thermal sensor) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอร์รี่ขนาด AA จำนวนสองก้อน เชื่อมต่อกับตัวกล้อง ราคาทั้งชุดรวมประมาณร้อยยูเอสดอลล่าร์

หลักการทำงานของกล้องดักถ่ายภาพส่วนใหญ่แล้วคล้ายๆกัน ในการดำเนินงานวิจัยเสือเขตฯทุ่งใหญ่ครั้งนี้ ดร.อนรรฆ ได้ส่งกล้องจำนวนรวม ๓๘ ตัว ซึ่งแตกต่างผสมกันรวมสามรุ่นแต่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเหมือนกัน กล้องดักถ่ายภาพจะถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ได้ทำการสำรวจ ผูกมัดยึดกับต้นไม้ในระยะความสูงจากพื้นดินประมาณห้าสิบเซนติเมตร ซึ่งระยะความสูงนี้จะแปรผันตามเป้าหมายที่ต้องการบันทึกภาพ

เมื่อสัตว์ป่าเป้าหมายเดินผ่านเข้ามาในช่วงที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิทำงาน ก็จะสั่งการให้กลไกของกล้องบันทึกภาพทำงาน ซึ่งกล้องจะทำงานในโหมดอัตโนมัติทั้งหมด ตั้งแต่การโฟกัส(auto focus) การเปิดไฟแฟลช(auto flash) การลั่นชัตเตอร์(auto shutter)และการเลื่อนฟิลม์ และจะทำการบันทึกภาพใหม่อีกครั้งตามโปรแกรมหน่วงเวลาที่ตั้งไว้

Share this:

CONVERSATION